Mirjam Friedová

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

Funkce
 • předsedkyně (vedoucí) - Vědecká rada
 • děkanka (vedoucí) - Filozofická fakulta
Konzultační hodiny
 • středa 16.00-17.00 (je třeba se předem ohlásit e-mailem)
Adresa

Děkan
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 101

Publikace

 • Friedová M.: KONSTRUKČNÍ GRAMATIKA (construction grammar, CxG). In Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 876-880. ISBN 978-80-7422-480-5.
 • Friedová M.: Irregular morphology in regular syntactic patterns : a case of constructional re-alignment. In Barddal J., Smirnova E., Sommerer L., Gildea S.: Diachronic construction grammar. Amsterdam, John Benjamins Publ., 2015, s. • p. 139-172. ISBN 978-90-272-0440-0.
 • Friedová M.: Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií. Praha, Vydavatelství FF UK, 2015. 182 s. • p. ISBN 978-80-7308-570-4.
 • Friedová M.: FROM SEMANTIC TO INTERACTIONAL DATIVE: A PRELIMINARY INVESTIGATION. In Martinková M., Janebová M., Macháček J.: Categories and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond. Olomouc, Univerzita Palackého, 2014, s. • p. 12-20. ISBN 978-80-244-4287-7.
 • Friedová M.: Pojem konstrukce v konstrukční gramatice. Časopis pro moderní filologii, 2013, č. • no. 95, s. • p. 9-27. ISSN 0862-8459.
 • Friedová M.: Principles of constructional change. In Hoffmann T., Trousdale G.: The Oxford handbook of construction grammar. Oxford, Oxford University Press, 2013, s. • p. 419-437. ISBN 978-0-19-539668-3.
 • Friedová M.: Nebyl věřící jako věřící: drobná sonda do jedné transpoziční kategorie ve staré češtině. In Nejedlý P., Vajdlová M.: Cesty slov. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012, s. • p. 63-74. ISBN 978-80-86496-62-7.
 • Friedová M.: Nebyl věřící jako věřící: drobná sonda do jedné transpoziční kategorie ve staré češtině. In Nejedlý P., Vajdlová M.: Cesty slov. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012, s. • p. 63-74. ISBN 978-80-86496-62-7.
 • Friedová M.: Vztažné věty s nesklonným CO. In Štícha F.: Kapitoly z české gramatiky. Praha, Academia, 2011, s. • p. 1126-1143. ISBN 978-80-200-1845-8.
 • Friedová M.: Grammatical analysis and corpus evidence. In Grammar and Corpora 3. Mannheim, Narr Verlag, 2011, s. • p. 63-86. ISBN 978-3-8233-6648-5.
 • Friedová M.: The notion of affectedness in expressing interpersonal functions. In Grygiel M., Janda L.: Slavic linguistics in a cognitive framework. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2011, s. • p. 121-143. ISBN 978-3-631-61239-2.
 • Friedová M.: Constructions and frames as interpretive clues. Belgian Journal of Linguistics, 2010, č. • no. 24, s. • p. 83-102. ISSN 0774-5141.
 • Friedová M.: Introduction: from instances of change to explanations of change. In Friedová M., Östman J., Verschueren J.: Variation and change: pragmatic perspectives. Amsterdam, John Benjamins, 2010, s. • p. 1-16. ISBN 978-90-272-0783-8.

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Úvod > Ústav > Vyučující > Mirjam Friedová