Srdečně zveme na Den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 13. 1. 2024 na hl. budově FF UK (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1). Více informací a celý program akce na webu dod.ff.cuni.cz.

Více informací
letáček s informacemi o překladové aplikaci Tap2U
Logo České asociace kognitivní lingvistiky