Humanities Research Centers

Systém tří center a os je platformou FF UK pro rozvoj vědecké a grantové činnosti.

Více informací