Přednášky Petra Kosty a Radka Šimíka

Ústav českého jazyka a teorie komunikace si Vás dovoluje pozvat na následující přednášky:

Peter Kosta (Universität Postdam):
Animacy, Gender and Agreement in Typologically and Genetically Cognate and Non-Cognate Languages – Explorations into the Syntax-Semantic Interfaces of Human Language Faculty (čtvrtek 7. 12. 2017, 14:10–15:40, m. č. 209 v hlavní budově FF UK)

Diskurzivní a syntaktické vlastnosti české interjekcionální fráze (InterjP) jé v rámci dialogů o fiktivních literárních paralelních textů i v běžném každodenním rozhovoru (pátek 8. 12. 2017, 9:00–10:00, m. č. 24 v hlavní budově FF UK)

(abstrakty)

Radek Šimík (Humboldt-Universität zu Berlin):
Určitost v jazycích bez členu a její závislost na pozici ve větě: Korpusová a experimentální perspektiva (úterý 12. 12. 2017, 17:30–19:00, v m. č. 300 v hlavní budově FF UK).

(abstrakt)

Úvod > Aktuality > Přednášky Petra Kosty a Radka Šimíka