Semináře EPSO v listopadu 2018 – Olomouc, Plzeň, Praha

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat a zároveň informovat o Seminářích o kariérních příležitostech v institucích EU, které se uskuteční 6.11.2018 v Olomouci, 7.11.2018 v Plzni a 8.11.2018 v Praze.
Vice info:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/seminare_o_kariernich_prilezitostech_v_1.html
Odbor vzdělávání a Diplomatické akademie
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Rytířská 31
110 00, Praha 1
tel: 224 186249
fax: 224 186 251
www.mzv.cz

Úvod > Aktuality > Semináře EPSO v listopadu 2018 – Olomouc, Plzeň, Praha