Informace pro uchazeče

Program Obecná lingvistika nyní prochází akreditačním procesem. Plánujeme ho otevřít nejpozději v dubnu 2019 – s přijímacími zkouškami v červnu nebo září 2019.

Průběžně prosím sledujte přehled bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů a programů na webu přijímacího řízení na FF UK. Zde se v průběhu února, března a dubna postupně otevřou přihlášky pro obory a programy, které získaly novou akreditaci. Až (a samozřejmě pokud) akreditaci získá program Obecná lingvistika, bude Oddělením přijímacího řízení stanoven termín, do kdy je možné podávat přihlášky ke studiu. Lhůta podle informací z Oddělení přijímacího řízení nebude dlouhá, po podání přihlášky je proto ideální ji neprodleně zaplatit. Oddělení přijímacího řízení bude po deadlinu podání přihlášek rozesílat pozvánky k přijímacím zkouškám, a to elektronicky. Vzhledem k tomu, že program Obecná lingvistika nelze studovat samostatně, doporučuje Oddělení přijímacího řízení uchazečům podat si do 28. 2. přihlášky bez ohledu na stav akreditace Obecné lingvistiky a až se program Obecná lingvistika otevře, přidat si ji jako další alternativu své kombinace.

V případě sebemenších pochybností kontaktujte Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK, a to emailem (prijimacky@ff.cuni.cz), telefonicky či osobně.

Úvod > Aktuality > Informace pro uchazeče