Přípravné kurzy k výběrovým řízením do institucí EU

Přípravné kurzy k výběrovým řízením do institucí EU

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration (ENA) uspořádá sérii přípravných kurzů v angličtině zaměřených na 1. kolo konkurzů EPSO do institucí EU. Tři celodenní semináře, zaměřené na zájemce z řad veřejné správy, studentů vysokých škol i široké veřejnosti, proběhnou v Praze (8. 4. 2019), Olomouci (9. 4. 2019) a Brně (11. 4. 2019).

Tyto semináře přiblíží uchazečům pravidla výběrových řízení pořádaných Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO) s důrazem na metodologii jejich 1. kola. To probíhá formou „Computer Based Testing“ (CBT) a skládá se z testů verbálního, numerického a abstraktního uvažování, jakož i „situační“ logiky (situational judgement).

Více informací a registrace:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/pripravne_kurzy_k_vyberovym_rizenim_do.html

Odbor vzdělávání a Diplomatické akademie
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Rytířská 31
110 00,  Praha 1
tel:  224 186249
fax: 224 186 251
www.mzv.cz

Úvod > Aktuality > Přípravné kurzy k výběrovým řízením do institucí EU