Zahraniční oddělení vyhlašuje celofakultní výběrové řízení na stipendijní pobyt na University of Iceland (Háskóli Íslands) na letní semestr 2019/20

V rámci projektu EHP-CZ-MOP-1-006 – „Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – EHP Granty mobilit“ Zahraniční oddělení vyhlašuje celofakultní výběrové řízení na stipendijní pobyt na University of Iceland (Háskóli Íslands) na letní semestr 2019/20.

Stipendium je určeno pro dva studenty všech stupňů studia (Bc., NMgr. a Ph.D.) a vzhledem k možnostem vyššího financování pro tyto potřeby bude priorita dána studentům se specifickými potřebami nebo s omezenými příležitostmi.

Základní podmínky:
• stipendium ve výši 4.800 € na semestr a max. 360 € na cestu
• příspěvek na jazykovou přípravu ve výši max. 150 € (jazykový kurz, učebnice)
• studenti se specifickými potřebami mohou navíc obdržet až 1.100 € na pokrytí zvláštních výdajů (specifické potřeby student popíše motivačním dopisu)
• délka výjezdu – LS 2019/20 (leden – květen 2020 dle harmonogramu akad. roku na University of Iceland – https://english.hi.is/ – max. 120 dní).
• student musí splnit min. 25 kreditů na University of Iceland, které si nechá uznat na FF a z toho alespoň 60% ECTS v rámci svého oboru ze School of Humanities
Všechny informace včetně vyhlášení naleznete na webu ZO – https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/fondy-ehp/

Termín pro přihlášení je 1. října 2019.

Úvod > Aktuality > Zahraniční oddělení vyhlašuje celofakultní výběrové řízení na stipendijní pobyt na University of Iceland (Háskóli Íslands) na letní semestr 2019/20