ECES + CIEE

Komerční program ECES určený pro studenty hlavně ze severní Ameriky nabízí možnost zápisu předmětů studentům FF UK. Pro studenty FF UK jsou předměty zdarma a kreditově ohodnoceny. V případě zájmu kontaktujte eces@ff.cuni.cz. Seznam kurzů na LS naleznete zde.
CIEE – program pro americké studenty nabízí také zajímavou zkušenost se zahraničními studenty a pedagogy. Pro studenty FF UK jsou kurzy zdarma a nejsou ohodnoceny kredity. Seznam kurzů naleznete zde.

Úvod > Aktuality > ECES + CIEE