Granty START: termín uzávěrky

Grantové oddělení FF UK připomíná zájemcům o podání grantové žádosti v programu START, že fakultní uzávěrka pro žádosti je 18. 10. V tomto termínu je třeba žádost předat ke kontrole GO.

Úvod > Aktuality > Granty START: termín uzávěrky