Jazykový kontakt a identita na Balkáně

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií zve na kurzy hostujícího odborníka dr Martina Henzelmanna z Hamburku. Mezi témata jednotlivých kurzů patří mimo jiné areálová a kontaktová lingvistika v kontextu jihovýchodní Evropy či vztah jazyka a identity v balkánském regionu. Rozvrh dr Henzelmanna s bližsím popisem kurzů najdete zde.

Úvod > Aktuality > Jazykový kontakt a identita na Balkáně