Pozvánka na seminář Language in Its Multifarious Aspects

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF pořádá na paměť prof. Petra Sgalla seminář, který se uskuteční 13. prosince t.r. Program naleznete zde. Seminář bude pořádán jen ve formě on-line a z bezpečnostních důvodů je třeba se na něj registrovat na této adrese:

https://lindat.cz/form/prof-petr-sgall-2021

https://lindat.cz/cs/form/prof-petr-sgall-2021

Registrovaným účastníkům bude zaslán link, na který se budou moci na seminář v době jeho konání přihlásit.

Úvod > Aktuality > Pozvánka na seminář Language in Its Multifarious Aspects