Konference „Wyraz i zdanie“

Letos se bude konat již šestnáctá vědecká konference z cyklu „Slovo a věta ve slovanských jazycích. Popis – Konfrontace –Překlad”, pořádaná Ústavem slovanské filologie Vratislavské univerzity.

Zde naleznete pozvánku a zde přihlášku s pokyny pro účastníky. 

Úvod > Aktuality > Konference „Wyraz i zdanie“