Jakub Jehlička

Mgr. Jakub Jehlička

pozice: lektor

oblasti odborného zájmu: kognitivní lingvistika, multimodální komunikace, psycholingvistika a znakové jazyky

e-mail: jakub.jehlicka[at]ff.cuni.cz

konzultace: po domluvě e-mailem

web (badatelský tým EPoCC): Empirical Perspectives on Communication and Cognition

ORCID id: 0000-0001-8176-6873 

 

Výuka


Rozvrh v SIS

Odborný životopis

VŠ vzdělání

od 2014 doktorské studium oboru obecná lingvistika, FF UK Praha
2010-2014 Mgr. v oboru český jazyk a literatura, FF UK Praha
2007-2010 Bc. v oboru český jazyk a literatura, FF UK Praha

Zaměstnání

od 2017 FF UK, lektor Ústavu obecné lingvistiky
od 2016 FF UK, externí spolupracovník Ústavu jazyků a komunikace neslyšících
2012–2014 FF UK, tajemník Ústavu českého jazyka a teorie komunikace

Působení v zahraničí

2015–2016, University of Sheffield, visiting postgraduate research student

Projekty

Aktuální projekty

OPP-PR: Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299, věcný manažer

CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362 Zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby trhu práce, člen odborného týmu

Publikace

Články v časopisech

Jehlička, Jakub. Breaking the myth of Universal Grammar (again). Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2015, 6 (2), 137-144.

Jehlička, Jakub. Benjamin Lee Whorf a kritika hypotézy jazykové relativity. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2013, 4 (1), 139-166.

Kapitoly v knihách

Jehlička, Jakub. Influence of spatial language on the non-linguistic spatial reasoning of sign language users. A comparison between Czech Sign Language users and Czech non-signers. In: Anstatt, Tanja – Gattnar, Anja – Clasmeier, Christina. Slavic Languages in Psycholinguistics. 1 vyd. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG, 2016, Tübinger Beiträge zur Linguistik (TBL) 554, s. 279-298.

Jehlička, Jakub. Zkoumání jazykové relativity a prostorová kognice. In: CZOK, Monika. Między regionalizmami a kosmopolityzmem. 1 vyd. Leipzig: Neisse Verlag, 2015, s. 165-173.

Překlady

Jehlička, Jakub. Pamela Pernissová a Gabriella Viglioccová: Ikonicita jako pojítko mezi prožíváním světa a prožíváním jazyka. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2016, 7 (1), 139-166.

Lehečková, Eva – Jehlička, Jakub. Nicolas Evans a Stephen C. Levinson: Mýtus jazykových univerzálií: Jazyková diverzita a její význam pro kognitivní vědy. In: Eva Lehečková – Jan Chromý [eds.], Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky. Praha: FF UK, 2013, s. 15–70.

Jehlička, Jakub. Daniel Casasanto: Kdopak by se Whorfa bál. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2013, 4 (1), 77-90.

Jehlička, Jakub. Benjamin L. Whorf: Vztah habituálního myšlení a chování k jazyku. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2011, 2 (2), 69–85.

Konferenční příspěvky

Jehlička, Jakub – Lehečková, Eva. The „Iconic-Metaphoric-Deictic-Beat Quartet“ revisited: are there really non-iconic co-speech gestures?. poster. Nijmegen, 2017.

Jehlička, Jakub – Lehečková, Eva. Eventuality and gesture in Czech and English. přednáška. Tartu, 2017.

Jehlička, Jakub – Lehečková, Eva. Functions of beat gestures in spontaneous interaction: evidence from English and Czech. přednáška. Osnabrück, 2017.

Jehlička, Jakub – Lehečková, Eva. How linguistic structure shapes co-speech gestures: evidence from English and Czech. poster. Litomyšl, 2017.

Jehlička, Jakub. Multimodal corpora: annotation practices, tools and analysis of the (multimodal) spoken and sign language corpus data. workshop. Praha, FF UK, 2017.

Jehlička, Jakub – Lehečková, Eva. Towards multimodal constructions: bounded events, bounded gestures. poster. Praha, 2017.

Lehečková, Eva – Jehlička, Jakub. Třetí kognitivní revoluce? Jazyk a gesto jako vtělená kognice. přednáška. Praha, 2017.

Jehlička, Jakub. Influence of the acquisition of a sign language on the non-linguistic spatial reasoning. přednáška. Sheffield, Spojené Království, 2016.

Jehlička, Jakub. Alignment of sentence focus and gesture in spontaneous English conversations. poster. Paříž, Francie, 2016.

Jehlička, Jakub. Gesture and eventuality – multimodal constructions in English. přednáška. Poznań, Polsko, 2016.

Jehlička, Jakub – Vyskočilová, Karolína. Vliv osvojování českého znakového jazyka na prostorovou kognici. přednáška. Sobotka, Česká republika, 2016.

Jehlička, Jakub. Korpus a multimodalita: vztah gestikulace a gramatiky v mluveném projevu. přednáška. Berlín, 2016.

Jehlička, Jakub – Vyskočilová, Karolína. Mental Rotation Abilities of Czech Speakers and Czech Sign Language Users: Linguistic Effects on Spatial Cognition?. poster. Sheffield & Oxford, Velká Británie, 2015.

Jehlička, Jakub. How differences in encoding of space in Czech Sign Language and in spoken Czech affects the non-linguistic spatial thought of the users of the respective languages. přednáška. Tübingen, 2014.

Úvod > Jakub Jehlička