Michal Láznička

Mgr. Michal Láznička, Ph.D.

pozice: odborný asistent

oblasti odborného zájmu: usage-based lingvistika, kombinace korpusových a experimentálních metod, variace v gramatických konstrukcích, frekvenční efekty, jazyk v afázii

e-mail: michal.laznicka[at]ff.cuni.cz

web (badatelský tým EPoCC): Empirical Perspectives on Communication and Cognition

konzultace: PO 15:00 – 16:00 M205-Celetná po emailové domluvě nejpozději den předem

ORCID id: 0000-0001-8220-2121

 

Odborný životopis

VŠ vzdělání

2023 Ph.D., Obecná lingvistika, FF UK
2014 Mgr.,  Český jazyk – specializační studium a turkologie, FF UK
2012 Bc., Obecná jazykověda a turkologie, FF UK Praha

Zahraniční pobyty

Listopad 2018 – červen 2019: visiting doctoral researcher, Department of English Language and Linguistics, University of Birmingham, v rámci programu Anglo-Czech Educational Fund

Říjen 2015 – březen 2016: studijní pobyt v rámci programu Erasmus+, Universität Potsdam

Zaměstnání

od 2023 odborný asistent, Ústav obecné lingvistiky, FF UK

2019-2023 asistent, Ústav obecné lingvistiky, FF UK

2015-2019 asistent, Katedra Blízkého východu (dříve Ústav Blízkého východu a Afriky), FF UK

Projekty

Progres Q10 – Jazyk v proměnách času, místa, kultury. Pod vedením doc. P. Čermáka
2016-2017 Příprava kurzu „Aphasia: an introduction from a linguistic perspective“. Řešitel
2015 Tvorba předmětu „Příprava úloh pro Českou lingvistickou olympiádu“. Řešitel
2015 Příprava korpusu afatické řeči, Program: Vnitřní granty FF v rámci SVV. Řešitel

Publikace

Láznička, M. Možnosti uplatnění lingvistické teorie v afaziologii na příkladu usage-based lingvistiky. Přijato k publikaci v časopisu Speciální pedagogika. Rukopis dostupný na https://osf.io/5dhvc/

Láznička, M. Lingvistické úlohy jako prostředek poznávání lingvistické analýzy a jazykové rozmanitosti. Přijato k publikaci v časopisu Cizí jazyky. Rukopis dostupný na https://osf.io/8mbpq/

Křivan, J & Láznička, M. 2018. Diachronní korpusová analýza: slovosled českých posesivních adjektiv uvnitř nominální fráze. Studie z aplikované lingvistiky/Studies in Applied Linguistics, 9 (zvláštní číslo): 42–65.

Láznička, M. 2016. Příprava korpusu afatické češtiny. Studie z aplikované lingvistiky/Studies in Applied Linguistics, 7: 184–187.

Překlady

Láznička, M. 2014. Paul Broca: Poznámky k sídlu schopnosti mluveného jazyka následované pozorováním afémie (ztráty řeči) (translation). Studie z aplikované lingvistiky/Studies in Applied Linguistics, 2: 119–135.

Zvané přednášky

 • Duben 2018: Interní seminář Ústavu Českého národního korpusu: Afaziologie a korpusová lingvistika
 • Říjen 2016: Kruh přátel českého jazyka: Korpus afatické češtiny: příprava a možnosti užití
 • Říjen 2015: Lingvistika Praha: organizace workshopu Jazykové poruchy z obecnělingvistické perspektivy
 • Březen 2015: Kruh přátel českého jazyka: Česká lingvistická olympiáda (s V. Diatkou)

Účast na konferencích

 • Srpen 2019: The 15th International Cognitive Linguistics Conference, Nishinomiya: Grammatical profiling of Czech nouns: what do cases tell us about nouns’ meaning (s V. Jandou)
 • Květen 2019: The 7th Conference of the Scandinavian Association for Language and Cognition, Aarhus: poster Grammatical profiles of Czech nouns: case and gender
 • Červenec 2018: 4th Usage-based Linguistics Conference, Tel Aviv: Frequency effects in Czech case homonymy
 • Červenec 2017: The 14th International Cognitive Linguistics Conference, Tartu: Case homonymy in Czech: corpus data and sentence production
 • Červenec 2017: The 14th International Cognitive Linguistics Conference, Tartu: Cognitive biases and individual constructions: the case of Czech possessive adjectives (s J. Křivanem)
 • Červenec 2017: The 3rd Usage-based Linguistics conference, Jerusalem: poster The ordering of main and temporal adverbial clauses in Czech
 • Květen 2017: XII. konference – neurogenní poruchy komunikace dospělých, Brno: Korpus češtiny v afázii: vývoj a možné aplikace
 • Duben 2017: Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě, Praha: poster Ikoničnost a syntaktičnost ve větosledu českých časových vět
 • Duben 2017: 11th International Symposium on Iconicity in Language and Literature, Brighton: Iconicity and syntacticity in Czech temporal adverbial clauses
 • Září 2016: Poznan Linguistic Meeting, Poznan: poster A corpus of Czech aphasic speech: development and possible applications
 • Září 2016: 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Naples: Functional explanations of prenominal possessors in attributive possessive constructions: Dynamic evidence from Czech (s J. Křivanem a E. Lehečkovou)
 • Červen 2016: 2nd Usage-based linguistics conference, Tel Aviv: poster Frequency-based grammatical profiles of Czech nouns (s E. Lehečkovou a V. Jandou)
 • Listopad 2015: IV International Congress of Clinical Linguistics, Barcelona: poster Building a corpus of aphasic Czech
 • Červenec 2015: 13th International Cognitive Linguistics Conference, Newcastle: Investigating distance iconicity in alienability marking: an artificial language learning study
 • Květen 2015: MiLanguage language spring school, Milan: poster Effects of tense iconicity in sentence processing
 • Březen 2015: 10th International Symposium on Iconicity in Language and Literature, Tübingen: Distance Iconicity in Possessive Constructions: An Artificial Language Learning Study

Účast na letních školách

 • Červen 2019: Corpus Linguistics Summer School 2019, Birmingham (potvrzená účast)
 • Červen 2019: Birmingham Statistics for Linguistics Summer School 2019, Birmingham (potvrzená účast)
 • Srpen 2017: The first summer school on statistical methods for linguistics and psychology, Potsdam
 • Květen 2015: MiLanguage language spring school, Milán
 • Červenec 2012: Türkçe Yaz Okulu – letní škola tureckého jazyka, Ankara – Edirne – Istanbul

Další činnost

 

Úvod > Michal Láznička