Filip Smolík

 

doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.

pozice: docent

oblasti odborného zájmu: osvojování jazyka (vývoj znalostí gramatiky, nástroje pro posuzování gramatického a jazykového vývoje), psycholingvistika (zpracování gramatiky), genetika kognitivních funkcí, statistické metody pro longitudinální studie a nenormálně rozdělená data

e-mail: smolik[at]praha.psu.cas.cz

konzultace: Psychologický ústav AV ČR, Hybernská 8, Praha 1, po předchozí domluvě emailem

web: http://www.psu.cas.cz/people-contacts/cv/smolik/index.html

ORCID id: orcid.org/0000-0003-4160-6124

Researcher ID: B-6342-2013

Odborný životopis

Odborné působení

Vedoucí laboratoře Psychologického ústavu a Laboratoře behaviorálních a lingvistických studií PsÚ AV ČR a FF UK.
2018 – dosud: Ústav obecné lingvistiky FF UK, docent
2002-2006: Postgraduální výzkumný asistent, Language acquisition studies lab, University of Kansas, Lawrence, KS, USA.
1996 – dosud: Psychologický ústav AV ČR, pobočka Praha. Zprvu asistent, posléze další pozice, nyní vědecký pracovník.
1997-1998: Výzkumný asistent, Laboratoř psychometrických studií, Psychiatrické centrum Praha. Účast na vývoji Pražské metody deskripce chování novorozence.

Vzdělání

2001-2006: Child Language Program, University of Kansas v Lawrence, KS, USA. PhD uděleno 2006. Disertace: Grammar sensitivity in children: syntactic priming and error detection. Vedoucí: Mabel Rice. Komise: Susan Kemper, Vicky Peyton, Holly Storkel, Mike Vitevitch.
2000: PhDr. Obecná psychologie, Filozofická fakulta UK, Praha.
1994-1999: Studium psychologie, Filozofická fakulta UK, Praha, teoreticko-výzkumná specializace. Diplomová práce Psychologické aspekty osvojování jazyka.
1993-1994: Studium psychologie, Filozofická fakulta UP, Olomouc.

 

Publikace

reprezentativní publikace (kompletně zde)

Smolík, F., & Bláhová, V. (2017). Comprehension of verb number morphemes in Czech children: Singular and plural show different relations to age and vocabulary. First Language, 37(1), 42-57. Doi:10.1177/0142723716673954

Smolík, F., Stepankova, H., Vyhnálek, M., Nikolai, T., Horáková, K., & Matějka, Š. (2016). Propositional Density in Spoken and Written Language of Czech-Speaking Patients With Mild Cognitive Impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 59(6), 1461-1470.. Doi:10.1044/2016_JSLHR-L-15-0301.

Smolík, F., Kříž, A. (2015). The power of imageability: the acquisition of inflected forms is facilitated in highly imageable verbs and nouns in Czech children. First Language, 35(3), 446-465.

Smolík, F. (2015). Word order and information structure in Czech 3-and 4-year-olds‘ comprehension. First Language, 35(3), 237-253.

Smolík, F. (2014). The Use of Gender Information in Lexical Processing in Czech 23-Month-Olds: An Eyetracking Study. In: Orman, W., Valleau, M. J. (Eds.): Proceedings of the 38th annual Boston University Conference on Language Development. Somerville, MA: Cascadilla Press.

Smolík, F., Vávrů, P. (2014). Sentence imitation as a marker of SLI in Czech: disproportionate impairment of verbs and clitics. Journal of Speech, Language and Hearning Research, 57, 837-849. DOI: 10.1044/2014_JSLHR-L-12-0384 abstract

Smolík, F. (2014).Noun imageability facilitates the acquisition of plurals: survival analysis of plural emergence in children.Journal of Psycholinguistic Research, 43, 335-350. DOI: 10.1007/s10936-013-9255-5 abstract

Markova, G.,Smolík, F. (2014). What Do You Think? The Relationship between Person Reference and Communication About the Mind in Toddlers. Social Development, 23, 61-79. DOI: 10.1111/sode.12044 abstract

Smolík, F., Seidlová Málková, G. (2011). Validity of language sample measures taken from structured elicitation procedures in Czech. Československá psychologie, 55, 451-461.

Smolík, F. (2010). Using multilevel modeling in the analysis of experimental data: cumulative effects of structural priming in children. Studia Psychologica, 52, 229-242.

Rice, M., Smolík, F., Perpich, D., Thompson, T., Rytting, N., Blossom, M. (2010): Mean length of utterance levels in 6-month intervals for children 3-9 years with and without language impairments. Journal of Speech, Language and Hearing Research,53, 333-49.

Rice, M., Smolík, F. (2007): Genetic Language Disorders. In Gaskell, G. (Ed.): Oxford Handbook of Psycholinguistics. Oxford, England: Oxford University Press.

Smolík, F. (2005). Lexical Growth and Acquisition of Morphological Forms. In: Burgos, A., Clark-Cotton, M. R., Ha, S.: Proceedings of the 29th annual Boston University Conference on Language Development. Somerville, MA: Cascadilla Press.

Úvod > Filip Smolík