Jakub Jehlička

Jakub Jehlička, Ph.D.

position: researcher (KREAS project)

research foci: cognitive linguistics, gesture, multimodality, psycholinguistics, sign language and spatial cognition

e-mail: jakub.jehlicka[at]ff.cuni.cz

web (EPoCC research group): Empirical Perspectives on Communication and Cognition

ORCID id: 0000-0001-8176-6873

 

CV

University Education

2014-2021 PhD, General linguistics, Faculty of Arts, Charles University, Prague
2010-2014 MA, Czech language and literature, Faculty of Arts, Charles University, Prague
2007-2010 BA, Czech language and literature, Faculty of Arts, Charles University, Prague

Employment

2019- FF UK, researcher, Dept. of Linguistics
2017-2019 FF UK, lecturer, Dept. of Linguistics
2016-2019 FF UK, external collaborator, Institute of Deaf Studies
2012–2014 FF UK, secretary, Institute of Czech Language and Theory of Communication

Scholarships

2019–2020, RWTH Aachen University, visiting researcher
2015–2016, University of Sheffield, visiting postgraduate research student

Projects

Current projects

European Regional Development Fund-Project “Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World” (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734)

Past projects

OPP-PR: Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299, věcný manažer

CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362 Zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby trhu práce, člen odborného týmu

Publications

Peer-reviewed articles & reviews

Jehlička, Jakub – Lehečková, Eva Multimodal event construals: the role of co-speech gestures in English vs Czech interactions. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik, 2020, 68(4), 351–377.

Jehlička, Jakub. The many whys of the psycholinguistics of gesture. (Review of Church, R. B., Alibali, M. W., & Kelly, S. D. (Eds.) (2017). Why gesture? How the Hands Function in Speaking, Thinking and Communicating. Amsterdam: John Benjamins.) Studies in Applied Linguistics, 2019 10(2), 84–89.

Lehečková, Eva – Jehlička, Jakub. Gestikulace ve sdíleném prostoru jako kooperativní utváření významu (Gesture in shared space as co-operative meaning-making). Časopis pro moderní filologii, 2019, 101(2), 150-169.

Lehečková, Eva – Jehlička, Jakub. Multimodální konstrukční gramatika [Multimodal Construction Grammar]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2018, 9(2), 89–103.

Jehlička, Jakub. Breaking the myth of Universal Grammar (again). Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2015, 6 (2), 137-144.

Jehlička, Jakub. Benjamin Lee Whorf a kritika hypotézy jazykové relativity. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2013, 4 (1), 139-166.

Book chapters

Jehlička, Jakub. Influence of spatial language on the non-linguistic spatial reasoning of sign language users. A comparison between Czech Sign Language users and Czech non-signers. In: Anstatt, Tanja – Gattnar, Anja – Clasmeier, Christina. Slavic Languages in Psycholinguistics. 1 vyd. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG, 2016, Tübinger Beiträge zur Linguistik (TBL) 554, s. 279-298.

Jehlička, Jakub. Zkoumání jazykové relativity a prostorová kognice. In: CZOK, Monika. Między regionalizmami a kosmopolityzmem. 1 vyd. Leipzig: Neisse Verlag, 2015, s. 165-173.

Translations

Jehlička, Jakub. Pamela Pernissová a Gabriella Viglioccová: Ikonicita jako pojítko mezi prožíváním světa a prožíváním jazyka. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2016, 7 (1), 139-166.

Lehečková, Eva – Jehlička, Jakub. Nicolas Evans a Stephen C. Levinson: Mýtus jazykových univerzálií: Jazyková diverzita a její význam pro kognitivní vědy. In: Eva Lehečková – Jan Chromý [eds.], Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky. Praha: FF UK, 2013, s. 15–70.

Jehlička, Jakub. Daniel Casasanto: Kdopak by se Whorfa bál. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2013, 4 (1), 77-90.

Jehlička, Jakub. Benjamin L. Whorf: Vztah habituálního myšlení a chování k jazyku. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2011, 2 (2), 69–85.

Conference papers & posters

Lehečková, Eva – Doischer, Tomáš – Jehlička, Jakub – Vokáčová, Martina. “Empirický výzkum stupňování„nestupňovatelných“ adjektiv v češtině”,1st Conference of the Czech Association for Language & Cognition, Prague, 21–22 Nov 2019

Lehečková, Eva – Doischer, Tomáš – Jehlička, Jakub – Vokáčová, Martina. “The so-called non-gradableadjectives in gradable contexts: the case of Czech”,The 16th Conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association, Cambridge (MA), USA, 12—14 Oct 2019

Jehlička, Jakub –  Lehečková, Eva. “Constructional potential of Flat-hand–palm-lateral– away-bodygestures: a crosslinguistic corpus-based study”, GeSpIn 6, Paderborn, Germany, 11—13 Sep 2019

Jehlička, Jakub – Lehečková, Eva – Zíková, Magdalena. “Interplay of information structure, pitchcontour, and gesture in spontaneous interactions”,15th International Cognitive Linguistics Conference, Nishinomiya, Japan, 6—11 Aug 2019

Lehečková, Eva – Jehlička, Jakub. “Taming multimodal constructions in spontaneous interactions”,Gesture-Sign Workshop Prague ’19,Prague, Czechia, 16—17 May 2019

Lehečková, Eva – Jehlička, Jakub. Emergence of multimodal constructions in spontaneous conversations. Societas Linguistica Europaea – 51st Annual Meeting, Tallinn, Estonia, 29 August – 2 September 2018 <pdf>

Jehlička, Jakub – Lehečková, Eva. The use of shared gesture space during business meetings: a multimodal corpus study. Embodied Interaction: “Gesture, Touch and Embodied Meaning Making”, Odense, Denmark, 26–27 June 2018 <pdf>

Jehlička, Jakub – Lehečková, Eva. The “Iconic-Metaphoric-Deictic-Beat Quartet” revisited: are there really non-iconic co-speech gestures?. poster. Nijmegen, 2017.

Jehlička, Jakub – Lehečková, Eva. Eventuality and gesture in Czech and English. přednáška. Tartu, 2017.

Jehlička, Jakub – Lehečková, Eva. Functions of beat gestures in spontaneous interaction: evidence from English and Czech. přednáška. Osnabrück, 2017.

Jehlička, Jakub – Lehečková, Eva. How linguistic structure shapes co-speech gestures: evidence from English and Czech. poster. Litomyšl, 2017.

Jehlička, Jakub. Multimodal corpora: annotation practices, tools and analysis of the (multimodal) spoken and sign language corpus data. workshop. Praha, FF UK, 2017.

Jehlička, Jakub – Lehečková, Eva. Towards multimodal constructions: bounded events, bounded gestures. poster. Praha, 2017.

Lehečková, Eva – Jehlička, Jakub. Třetí kognitivní revoluce? Jazyk a gesto jako vtělená kognice. přednáška. Praha, 2017.

Jehlička, Jakub. Influence of the acquisition of a sign language on the non-linguistic spatial reasoning. přednáška. Sheffield, Spojené Království, 2016.

Jehlička, Jakub. Alignment of sentence focus and gesture in spontaneous English conversations. poster. Paříž, Francie, 2016.

Jehlička, Jakub. Gesture and eventuality – multimodal constructions in English. přednáška. Poznań, Polsko, 2016.

Jehlička, Jakub – Vyskočilová, Karolína. Vliv osvojování českého znakového jazyka na prostorovou kognici. přednáška. Sobotka, Česká republika, 2016.

Jehlička, Jakub. Korpus a multimodalita: vztah gestikulace a gramatiky v mluveném projevu. přednáška. Berlín, 2016.

Jehlička, Jakub – Vyskočilová, Karolína. Mental Rotation Abilities of Czech Speakers and Czech Sign Language Users: Linguistic Effects on Spatial Cognition?. poster. Sheffield & Oxford, Velká Británie, 2015.

Jehlička, Jakub. How differences in encoding of space in Czech Sign Language and in spoken Czech affects the non-linguistic spatial thought of the users of the respective languages. přednáška. Tübingen, 2014.

Úvod > Jakub Jehlička