Jiří Nekvapil

doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.

position: associate professor

research foci: sociolinguistics, pragmatics, discourse analysis, ethnomethodology & CA, language management, linguistic anthropology

e-mail: jiri.nekvapil[at]ff.cuni.cz

office hours: TH 10.00-11.00

research group web (Language Management): languagemanagement.ff.cuni.cz

ORCID id: 0000-0003-1383-5122

Scopus Author id: 6602568935

Projects

Current projects

              Zavedení anglickojazyčné výuky předmětu Analýza diskurzu (2019 – 2020), Faculty of Arts, Charles University

Centrum pro výzkum kolektivní paměti (2012-2017)
Projekt UNCE – PI
» Project Webpage

Jazykový management v jazykových situacích (2012-2016)
Sub-project of PRVOUK 10 – Linguistics – PI

Globalization and family and social plurilingualism in medium-sized language communities in Europe (Globalización y plurilingüismo social y familiar en comunidades lingüísticas medianas europeas) (GLOBLINMED) (2013-2015)
With the Support of the Spanish Government (Dual PIs – Emili Boix i Fuster and Albert Bastardas i Boada), team member

Finished projects

English in Europe. Opportunity or Threat? Projekt The Leverhulme Trust, 2012–2014. Team member.

LINEE – Languages in a Network of European Excellence (Jazyky v síti evropského špičkového výzkumu). 2006-2008, www.linee.info

DILING – Dimensions of Linguistic Otherness: Prospects of Maintenance and Revitalization of Minority Languages within the New Europe. Projekt SSA (Specific Support Action) 6. rámcového programu Evropské komise, 2006–2008. PI.

Jazyk a diskurs. Projekt výzkumu a vývoje GA ČR. 2003–2007. PI.

Utváření obrazu etnických menšin v mediální a každodenní komunikaci
Výsledky projektu GAČR č. 405/98/0390 (Co-PIs Gál, Homoláč, Nekvapil)

Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989 (Presentations of Roma/Gypsies in the Central European Media after 1989), Jiří Homoláč, Kamila Karhanová, Jiří Nekvapil (eds)

Publications

Publications available at ResearchGate, Academia.edu or the Language Management website

https://www.researchgate.net/profile/Jiri_Nekvapil/contributions
https://cuni.academia.edu/JiriNekvapil
http://languagemanagement.ff.cuni.cz/bibliography

2022

Leudar, I, Nekvapil, J. (2022): Dialogical Networks. London, New York: Routledge.

2021

Nekvapil, J. (2021): [Rec.] Ofelia García – Nelson Flores – Massimiliano Spotti (eds.): The Oxford Handbook of Language and Society.  Oxford, New York: Oxford University Press, 2017. Slovo a slovesnost, 82 (4), s. 321-326.

2020

Kaderka, P., Nekvapil, J., Tůma, F. (2020): Etnometodologická konference v Mannheimu. Slovo a slovesnost, 81 (2), s. 154-160.

Nekvapil, J. (2020): O kontinuitě a diskontinuitě sociolingvistického výzkumu: jazyk, jazyky a interakční procesy v Hradci Králové. Jazykovedný časopis, 71 (2), s. 247-268.

2019

Auer, Peter (2014 / 2019): Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Z němčiny přeložil a do českého kontextu adaptoval autorský kolektiv pod vedením Jiřího Nekvapila (P. Kaderka, M. Nekula, V. Dovalil, I. Vasiljev, M. Sloboda). ISBN 978-80-7422-268-9  [opravený dotisk]

Hájek, M., Kaderka, P., Nekvapil, J., Samec, T. (2019): Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN 978-80-7419-260-9

Kaderka, Petr – Nekvapil, Jiří (2014 / 2019) : Doslov – Jazyk v sociální interakci: Nad českým překladem knihy Petera Auera Jazyková interakce. In: Auer, Peter, Jazyková interakce, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 237-248. ISBN 978-80-7422-268-9  [opravený dotisk]

Kopecký, J., Nekvapil, J., Özörencik, H., Sherman, T. (2019): Superdiverzita, komplexita a multimodálnost. Slovo a slovesnost, 80, s. 68-74.

Nekvapil, J., Havlík, M. (2019): [Rec.] Rebecca Clift: Conversation Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. xx+316 s. Cambridge Textbooks in Linguistics. Slovo a slovesnost, 80, s. 328-333.

Nekvapil, J. (2019): Jak dělat výzkum z hlediska kritické sociolingvistiky. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 10(2), s. 74-79. ISSN 1804-3240

2018

Fairbrother, L., Nekvapil, J., Sloboda, M. (eds.) (2018). The Language Management Approach: A Focus on Research Methodology. Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang.

Fairbrother, L., Nekvapil, J., Sloboda, M. (2018). Methodology in language management research. In L. Fairbrother, J. Nekvapil, M. Sloboda (eds.), The Language Management Approach: A Focus on Research Methodology. Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 15-39.

Kaderka, P., Nekvapil, J. (2018). [Rec.] Richard Fitzgerald – William Housley (eds.): Advances in Membership Categorisation Analysis. Los Angeles – London – New Delhi – Singapore – Washington DC: Sage, 2015. xiii+194 s. Slovo a slovesnost 79 (4), 345-350.

Nekvapil, J. (2018). 《批判社会语言学研究方法:紧扣要害语言问题》述评 Pipan Shehui Yuyanxue Yanjiu Fangfa: Jinkou Yaohai Yuyan Wenti Shuping („Výzkumné metody kritické sociolingvistiky: orientace na zásadní jazykové problémy“. Recenze).  Chinese Journal of Language Policy and Planning 3 (6), 92-96.          ISSN 2096-1014

Nekvapil, J. and Sherman, T. (2018). Managing superdiversity in multinational companies. In Creese, Angela & Blackledge, Adrian (eds.), The Routledge Handbook of Language and Superdiversity. An Interdisciplinary Perspective. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 329–344.

Sherman, T. and Nekvapil, J. (eds.) (2018). English in Business and Commerce. Interactions and Policies. Berlin and New York: Mouton De Gruyter. ISBN: 978-1-5015-0683-3

Sherman, T. and Nekvapil, J. (2018). Sociolinguistic perspectives on English in business and commerce. In Sherman, T. and Nekvapil, J. (eds.), English in Business and Commerce. Interactions and Policies. Berlin and New York: Mouton De Gruyter,1-16.

Zawiszová, H. & Nekvapil, J. (2018). Páté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu [Fifth international symposion on language management]. Slovo a slovesnost 79 (3), 256-260.

 

2017

Nekvapil, J. (2017). Cheko no takokuseki kigyou no gengoshiyou to gengokanri: gengo no kinou no kanten kara [Užívání a management jazyků v nadnárodních společnostech působících v ČR: funkční přístup]. In Fumiya Hirataka, Goro Christoph Kimura (eds.), Tagengoshugishakai ni mukete [Na cestě k multilingvní společnosti]. Tokyo: Kurosio, 207-219. ISBN 978-4-87424-740-2

Nekvapil, J. (2017). [Rec.] Dirk vom Lehn: Harold Garfinkel. The Creation and Development of Ethnomethodology. Walnut Creek, California: Left Coast Press 2014, 208 s. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (2), 319-322.

Kaderka, P., Leudar, I., Nekvapil, J. (2017). Central bank transparency as a dialogical accomplishment. Symbolic Interaction 41 (2), 227-246.

Samec, T., Hájek, M., Kaderka, P. & Nekvapil, J. (2017). Critical Discourse Analysis and Economy: An Interview with Michał Krzyżanowski. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics 8(2), 65–76.

2016

Nekvapil, J. (2016). Language Management Theory as one approach in Language Policy and Planning. Current Issues in Language Planning 17 (1), 11-22, DOI: 10.1080/14664208.2016.1108481

Sherman, T., Hromadová, M.A., Özörencik, H., Zaepernicková, E. & Nekvapil, J. (2016). Two sociolinguistic perspectives on multilingual families. Slovo a slovesnost 77 (3), 202-218

Nekvapil, J. (2016). [Rec.] Berthoud, Anne-Claude – Grin, François – Lüdi, Georges (eds.): Exploring the Dynamics of Multilingualism: The DYLAN Project. Multilingualism and Diversity Management, 2. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2013. Slovo a slovesnost 77 (3), 219-224.

Nekvapil, J. (2016). Hesla: Analýza diskurzu, Členská kategorizační analýza, Destandardizace, Diglosie, Diskurz, Émický – etický, Etnolekt (spoluautor M. Nekula), Etnometodologie, Foreigner Talk (spoluatorka T. Sherman), Globální organizace rozhovoru, Interdisciplinarita jazykovědy, Jazyková biografie, Jazyková ideologie, Jazyková situace, Jazykové plánování, Jazykový management, Kontextualizace (spoluator P. Kaderka), Konverzační analýza, Krajní formulace, Kultivace jazyka, Kvantitativní sociolingvistika versus kvalitativní sociolingvistika, Multilingvismus (spoluautor M. Sloboda), Opravná sekvence, Párová sekvence, Preferenční organizace, Presekvence, Replika v rozhovoru (spoluautor M. Havlík), Sociolingvistika, Střídání mluvčích v rozhovoru, Transkripce v konverzační analýze (spoluautor P. Kaderka), Varieta jazyka, Variování jazyka, Zaujímání účastníckých rolí (spoluautor P. Kaderka). In: Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J. (ed.), Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Dostupné také online na adrese: https://www.czechency.org/

Sacks, Harvey (2016). Čtvrtá přednáška (1964/1965) Improvizovaný přehled literatury. Z angličtiny přeložili Jakub Mlynář, Jiří Nekvapil, Tamah Sherman. Biograf. Časopis pro kvalitativní výzkum 63-64, s. 103-11. (text pdf)

2015

Nekvapil, Jiří – Sherman, Tamah (eds.) (2015): The Language Management Approach: Perspectives on the Interplay of Bottom-Up and Top-Down. Thematic Issue. International Journal of the Sociology of Language, 232.

Nekvapil, Jiří – Sherman, Tamah (2015): An introduction: Language Management Theory in Language Policy and Planning. International Journal of the Sociology of Language, 232, s. 1-12.

Nekvapil, Jiří (2015): Integrativni potencijal teorie upravljanja jezikom. In P. Vuković (ed.), Jezična kultura: Program i naslijeđe Praške škole. Zagreb: Srednja Europa, s. 293-303.

Nekvapil, Jiří (2015): A premature retrospective: An interview with František Daneš, September 21, 1988. Slovo a slovesnost, 76, s. 265-296.

2014

Nekvapil, Jiří: Gengokeikaku kara gengokanri e – J. V. Neusutopuni no keishou. Gengoseisaku / Language Policy, 10, s. 129-148. ISSN 1880-0866
Nekvapil, Jiří – Sherman, Tamah: Jazykový management a teorie jazykového managementu: úvodní poznámky. Slovo a slovesnost, 75(4), s. 245-254.
Nekvapil, Jiří – Sherman, Tamah (eds.): Jazykový management. Monotematické číslo. Slovo a slovesnost, 75(4).
Nekvapil, Jiří: Rec. David Cassels Johnson: Language Policy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. XVI + 291 s. Slovo a slovesnost, 75(4), s. 361-365.
Kaderka, Petr – Nekvapil, Jiří: Doslov – Jazyk v sociální interakci: Nad českým překladem knihy Petera Auera Jazyková interakce. In: Auer, Peter, Jazyková interakce, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 237-248. ISBN 978-80-7422-268-9
Překlad: Auer, Peter, Jazyková interakce, Praha: Nakladatelství Lidové noviny (vedoucí překladatelského kolektivu). ISBN 978-80-7422-268-9
Hájek, M. – Havlík, M. – Nekvapil, J.: Problém relevance v tematicky orientovaném biografickém interview: případ orálněhistorických životopisných rozhovorů. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 50, s. 29-56.

2013

Nekvapil, Jiří (2013): The main challenges facing Czech as a medium-sized language: The state of affairs at the beginning of the 21st century. In: F. Xavier Vila (ed.), Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges. Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters, 18-37. ISBN-13: 978-1-84769-835-3
Nekvapil, Jiří – Sherman, Tamah (2013): Language ideologies and linguistic practices: The case of multinational companies in Central Europe. In: E. Barát – P. Studer – J. Nekvapil (eds.), Ideological Conceptualizations of Language. Discourses of Linguistic Diversity. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 85–117.
Barát, Erzsébet – Studer, Patrick – Nekvapil, Jiří (2013): Approaching the study of language use and ideology: an introduction. In: : E. Barát – P. Studer – J. Nekvapil (eds.), Ideological Conceptualizations of Language. Discourses of Linguistic Diversity. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 1-8.
Barát, Erzsébet – Studer, Patrick – Nekvapil, Jiří (eds.) (2013): Ideological Conceptualizations of Language. Discourses of Linguistic Diversity. Frankfurt am Main: Peter Lang.

2012

Hájek, Martin – Havlík, Martin – Nekvapil, Jiří (2012): Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a jednotící rámec. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 48, 2012, č. 2, s. 199-223. ISSN 0038-0288
Jernudd, Björn – Jiří Nekvapil (2012): History of the field: A sketch. In Bernard Spolsky (ed.), The Cambridge Handbook of Language Policy, 16-36. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-19565-2
Marriott, Helen – Jiří Nekvapil (2012): Introduction: “Noting” in the language management approach. Journal of Asian Pacific Communication 22(2), 155-159. ISSN 0957-6851
Marriott, Helen – Jiří Nekvapil (eds.) (2012): Language management approach: Probing the concept of “noting“. [Special issue]. Journal of Asian Pacific Communication 22(2). ISSN 0957-6851
Nekvapil, Jiří (2012): Some thoughts on “noting” in Language Management Theory and beyond. Journal of Asian Pacific Communication 22(2), 160-173. ISSN 0957-6851
Nekvapil, Jiří (2012): From language planning to language management: J.V. Neustupný’s heritage. メディア・コミュニケーション研究 (Media and Communication Studies), 63 ISSN 1882-5303.
Nekvapil, Jiří (2012): O interních a externích kontextech variační sociolingvistiky. In: Lesley Milroyová – Matthew Gordon, Sociolingvistika: metody a interpretace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, s.225-236 ISBN 978-80-246-2125-8
Nekvapil, Jiří (2012): How a historian came to know language: on the 80th birthday of M. Hroch. In: Slovo a slovesnost 73, č. 2, s. 157-158. ISSN 0037-7031
Nekvapil, Jiří (2012): Sociolingvistické poznámky z Jižní Afriky. In: Slovo a slovesnost 73, č. 3, s. 230-232. ISSN 0037-7031
Sherman, Tamah – Engelhardt, Oliver – Nekvapil, Jiří (2012): Language use in multinational companies in Europe: A theoretical and methodological reframing. In: Patrick Studer & Iwar Werlen (eds.), Linguistic Diversity in Europe: Current Trends and Discourses. Berlin: De Gruyter, 287-310. ISBN 978-3-11-027088-4.
Vasiljev, Ivo – Nekvapil, Jiří (2012): Markets, know-how, flexibility and language management: The case of the Vietnamese migrant community in the Czech Republic. In: Patrick Studer & Iwar Werlen (eds.), Linguistic Diversity in Europe. Current Trends and Discourses. Berlin: de Gruyter, s. 311-338. ISBN 978-3-11-027088-4

2011

Nekvapil, J. (2011) The history and theory of language planning. In E. Hinkel (ed.), Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. Volume II. New York and London: Routledge, pp. 871-887.
Practical historians and adversaries: 9/11 revisited. – Discourse and Society 22(1), 2011, s. 66-85. (Spoluautor: LEUDAR, Ivan)
Nekvapil, J., Sherman, T. (2011) La diversitat lingüística en grans empreses multinacionals a l´Europa central. In: M. Strubell, I. Marí (ed.), Mercat global i mercat local: implicacions per al multilingüisme de l´empresa. Barcelona: Editorial UOC, 67-78.
Nekvapil, J. (2011) Etnometodologická konference ve Fribourgu. Slovo a slovesnost 72(4), s. 317-320.

2010

Etnometodologické inspirace. [Monotematické číslo Sociologického časopisu / Czech Sociological Review.] Ed. J. NEKVAPIL. – Praha, Sociologický ústav AV ČR 2010 . – 497-680 s.
Hlavní výzvy pro češtinu jako středně velký jazyk na začátku 21. století. – In: Přednášky z 53. běhu LŠSS. – Praha 2010. S. 19-35.
O historii, teorii a modelech jazykového plánování. – Slovo a slovesnost 71, 2010, č. 1, s. 53-73. Angl., něm. res. (text pdf)
Sociolinguistics in Hungary, the Czech Republic and Poland. – In: The Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the World. Ed. by Martin J. Ball. – London 2010. S. 359-371. – (Spoluautoři: KONTRA, Miklós – KIEŁKIEWICZ-JANOWIAK, Agnieszka)
Úvodem k monotematickému číslu “Etnometodologické inspirace”. – Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46, 2010, č. 4, s. 497-503.
Znovu k 11. 9. 2001: jak se “dělá historie” v politickém diskursu. – Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46, 2010, č. 4, s. 619-642. Angl. res. – (Spoluautor: LEUDAR, Ivan)
[Rec: Fishman, J. A., Do Not Leave Your Language Alone. The Hidden Status Agendas Within Corpus Planning in Language Policy. London 2006.] – Slovo a slovesnost 71, 2010, č. 3, s. 215-219.
[Rec: Orders of Ordinary Action. Respecifying Sociological Knowledge. Eds. S. HESTER, D. FRANCIS. Aldershot 2007.] – Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46, 2010, č. 4, s. 643-645.

2009

Language Management in Contact Situations. Perspectives from Three Continents. (Eds.) J. NEKVAPIL, T. SHERMAN, [series] ed. by J. NEKVAPIL, T. SHERMAN, P. KADERKA. – Frankfurt a. Main, Lang 2009 . – 255 s.
Mnohojazyčnost v České republice. Základní informace = Multilingualism in the Czech Republic. Basic Information. – Nakl. Lidové noviny 2009 . – 117 s. – (Spoluautoři: SLOBODA, Marián – WAGNER, Peter)
Czech, German and English: finding their place in multinational companies in the Czech Republic. – In: Language, Discourse and Identity in Central Europe. Ed. by Jenny Carl, Patrick Stevenson. – Houndmills 2009. S. 122-146. – (Spoluautor: SHERMAN, Tamah)
Interakció elótti menedzselés multinacionális nagyvállalatoknál Közép-Európában. – In: Tanulmányok a kétnyelvüségról 4. Eds. István Lanstyák, József Menyhárt, Gizella Szabómihály. – Dunaszerdahely 2009. S. 24-46. – (Člen autorského kolektivu)
The integrative potential of Language Management Theory. – In: Language Management in Contact Situations. – Frankfurt a. Main 2009. S. 1-11.
Introductory remarks. – In: Language Management in Contact Situations. – Frankfurt a. Main 2009. S. VII-IX. – (Spoluautor: SHERMAN, Tamah)
Pre-interaction management in multinational companies in Central Europe. – Current Issues in Language Planning 10, 2009, č. 2, s. 181-198. – (Spoluautor: SHERMAN, Tamah)

2008

Funkční lingvistika, migranti a jazykový management. – Slovo a slovesnost 69, 2008, č. 4, s. 316-320.
Hostility themes in media, community and refugee narratives. – Discourse & Society, 19, 2008, č. 2, s. 187-221. – (Spoluautoři: LEUDAR, Ivan – HAYES, Jacqueline – TURNER BAKER, Joanna)
La guerre contre la terreur. Une semaine dans la vie d’un réseau dialogique. – In: Médias, guerres et identités. . Sous la direction de Baudouin Dupret, Jean-Noël Ferrié. – Paris 2008. S. 88-113. – (Spoluautor: LEUDAR, Ivan)
Language cultivation in developed contexts. – In: The Handbook of Educational Linguistics. Ed. by Bernard Spolsky, Francis M. Hult. – Malden (MA) 2008. S. 251-265.
LINEE. Sociolingvistický projekt 6. rámcového programu Evropské komise (jak funguje a jaké jsou zkušenosti s tzv. network of excellence). – Jazykovědné aktuality 45, 2008, č. 3-4, s. 111-131. – (Člen autorského kolektivu)
[Rec: Taleghani-Nikazm, C., Request Sequences. The Intersection of Grammar, Interaction and Social Context. Amsterdam 2006.] – Discourse Studies, 10, 2008, č. 5, s. 701-703.
[Rec: Contact Linguistics and Language Minorities – Kontaktlinguistik und Sprachminderheiten = Linguistique de contact et minorités linguistiques. Éd. J. DARQUENNES. St. Augustin 2007.] – Slovo a slovesnost 69, 2008, č. 4, s. 293-299. – (Spoluautor: VASILJEV, Ivo)

2007

International Journal of the Sociology of Language: Small and Large Slavic Languages in Contact. Ed. by R. MARTI, J. NEKVAPIL, 183, 2007, 171 s. Berlin, de Gruyter.
Introduction . – International Journal of the Sociology of Language 2007, č. 183, s. 1-12. – (Spoluautor: MARTI, Roland)
K jazykové situaci v České republice: co se stalo (a co se nestalo) po přistoupení země k EU. – In: Přednášky z 50. běhu LŠSS. – Praha 2007. S. 18-36.
Kultivace (standardního) jazyka. – Slovo a slovesnost 68, 2007, č. 4, s. 287-301. Angl., rus. res.
On the language situation in the Czech Republic: what has (not) happened after the accession of the country to the EU. – Sociolinguistica 21, 2007, s. 36-54.
On the relationship between small and large Slavic languages. – International Journal of the Sociology of Language, 183, 2007, s. 141-160.
[Rec: Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis. Studies in Social Change. Eds. L. YOUNG, C. HARRISON. London 2004.] – Slovo a slovesnost 68, 2007, č. 3, s. 190-196. – (Spoluautor: KADERKA, Petr)

2006

Analýza promluv a textů, analýza diskurzu. [Monotematické číslo Sociologického časopisu / Czech Sociological Review, 42] Ed. J. NEKVAPIL – Praha, 2006
Bibliographie/Bibliography/Bibliographie 2004: CZ. – In: Sociolinguistica 20. Hrsg. von Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – Tübingen 2006. S. 227-228.
The development of languages for special purposes = Herausbildung von Fachsprachen. – In: Sociolinguistics. An International Handbook of the Science of Language and Society = Soziolinguistik. Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft. 2nd completely revised and extended ed. Berlin 2006. S. 2223-2232.
Diskurz vedený nábožensky: Bushova vláda o válce s terorismem a alternativní diskurzy – Biograf 2006, č. 40-41, s. 85-111. Angl. res. – (překlad z angl. spolu s Tamah Sherman; autoři: CHANG, Gordon C. – MEHAN, Hugh B.)
Francouzské líbání “reálného” a praxeologická terapie: etnometodologické vyjadřování nové francouzské teorie médií. – Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42, 2006, č. 2, s. 403-427. Angl. res. – (překlad z angl. spolu s Tamah Sherman; autor:: BJELIĆ, Dušan I.)
From language planning to language management. – In: Sociolinguistica 20. Hrsg. von Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – Tübingen 2006. S. 92-104.
K jazykové situaci v nadnárodních podnicích působících v České republice. – Slovo a slovesnost 67, 2006, č. 2, s. 83-95. Angl., něm. res. – (Spoluautor: NEKULA, Marek)
Language management in the Czech Republic. – In: Language Planning and Policy in Europe. Vol. 2. – Clevedon 2006. S. 16-201. – (Spoluautor: NEUSTUPNÝ, Jiří V.)
On language management in multinational companies in the Czech Republic. – Current Issues in Language Planning 7, 2006, č. 2-3, s. 307-327. Angl. res. – (Spoluautor: NEKULA, Marek)
Prezentace událostí 11. 9. 2001: Bush, bin Ládin a jiní v interakci. – Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42, 2006, č. 2, s. 353-377. Angl. res. – (Spoluautor: LUEDAR, Ivan)
Sequencing in media dialogical networks. – Ethnographic Studies, 8, 2006, s. 30-43. – (Spoluautor: LEUDAR, Ivan)
Úvodem k monotematickému číslu “Analýza promluv a textů, analýza diskurzu”. – Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42, 2006, č. 2, s. 263-267.
[Rec: Fairclough, N., Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research. London 2003.] – Sociologický časopis 42, 2006, č. 2, s. 435-439.
[Rec: Rodriguez, N. – Ryave, A. Systematic Self-Observation. – Thousand Oaks 2002.] – Discourse & Society (London) 17, 2006, č. 1, s. 141-142.
[Rec: Rodriguez, N. – Ryave, A. Systematic Self-Observation. – Thousand Oaks 2002.] – Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42, 2006, č. 2, s. 461-462.

2005

Čeština jako cizí jazyk. Úroveň B2 podle “Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. – Praha, Tauris 2005 . – 403 s. – (Člen autorského kolektivu)
Sprachen in multinationalen Unternehmen auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. – München, forost 2005. – 84 s. – (Spoluautoři: NEKULA, Marek – ŠICHOVÁ, Kateřina)
CZ. – In: Sociolinguistica 19. Ed. André Cyr, Peter H. Nelde, Dorothea Rutke. – Tübingen 2005. S. 239-241.
Etnometodologické workshopy v Sýrii (Damašek, 2.-3. května 2004, 3.-4. února 2005) . – Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 41, 2005, č. 2, s. 343-346.
Introducing Czech. – In: Přednášky z 48. běhu LŠSS. – Praha 2005. S. 6-14.
Osteuropäische Sprachen als Faktor der wirtschaftlichen Integration. Zu Sprachen in deutsch-tschechischen, österreichisch-tschechischen und schweizerisch-tschechischen Unternehmen . – In: Sprachen & Beruf. – Berlin 2005. S. 78-84. – (Spoluautoři: NEKULA, Marek – ŠICHOVÁ, Kateřina)
Politeness in the Czech Republic: Distance, levels of expression, management and intercultural contact. – In: Politeness in Europe. Ed. by Leo Hickey, Miranda Stewart. – Clevedon 2005. S. 247-262. – (Spoluautor: NEUSTUPNÝ, J. V.)
Sprachen in deutsch-tschechischen, österreichisch-tschechischen und schweizerisch-tschechischen Unternehmen: Ein Beitrag zur Wirtschaftskommunikation in der Tschechischen Republik. – In: Sociolinguistica 19. Ed. André Cyr, Peter H. Nelde, Dorothea Rutke. – Tübingen 2005. S. 128-143. – (Spoluautoři: NEKULA, Marek – ŠICHOVÁ, Kateřina)
[Rec: Phillips, N. – Hardy, C., Discourse Analysis. Investigating Processes of Social Construction. – Thousand Oaks 2002.] – Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 41, 2005, č. 5, s. 961-963.

2004

CZ. – In: Sociolinguistica 18. Hrsg. Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – Tübingen 2004. S. 192-194.
Cheko-Surobakia shiki rikon hooshiki: ‘Chekosurobakia’ bunri-go no chekogo to surobakiago. – Gengo (Tokyo) 33, 2004, č. 7, s. 82-89. – (Spoluautoři: TANAKA, Katsuhiko – NEUSTUPNÝ, Jiří V.)
Language biographies and management summaries. – In: Sesshoku bamen no gengo kanri kenkyuu = Language Management in Contact Situations. Vol. 3. . – Chiba 2004. S. 9-33.
Media dialogical networks and political argumentation. – Journal of Language and Politics (Copenhagen) 3, 2004, č. 2, s. 247-266. – (Spoluautor: LEUDAR, Ivan)
On membership categorization: ‘us’, ‘them’, and ‘doing violence’ in political discourse . – Discourse & Society (London) 15, 2004, s. 243-266. – (Spoluautoři: LUEDAR, Ivan – MARSLAND, V.)
Sprachbiografien und Analyse der Sprachsituationen: zur Situation der Deutschen in der Tschechischen Republik . – In: Leben mit mehreren Sprachen = Vivre avec plusieurs langues. – Bern 2004. S. 147-172.
[Rec: How to Analyse Talk in Institutional Settings: A Casebook of Methods. Eds. A. MCHOUL, M. RAPLEY. London 2001.] – Slovo a slovesnost 65, 2004, č. 4, s. 286-291.

2003

International Journal of the Sociology of Language. Ed. J. NEKVAPIL, S. ČMEJRKOVÁ. – Roč. 2003, č. 162, 161 s. Berlin, de Gruyter.
Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. Ed. J. HOMOLÁČ, K. KARHANOVÁ, J. NEKVAPIL. – Brno, Doplněk 2003 . – 184 s.
Bibliographie/Bibliography/Bibliographie 2001 – CZ. – In: Sociolinguistica 17. Hrsg. von Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – Tübingen 2003. S. 217-219.
Dialogische Netzwerke und politische Argumentation im Mediendiskurs. – In: Sprache und politischer Wandel. Hrsg. Helmut Gruber, Florian Menz, Oswald Panagl. – Frankfurt a. Main 2003. S. 213-232. – (Spoluautor: LEUDAR, Ivan)
Diskuse o migračním zákonu v českých masmédiích na počátku roku 1993. – In: Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. – Brno 2003. S. 8-35. Angl. res. – (Spoluautor: LEUDAR, Ivan)
Introduction. – International Journal of the Sociology of Language (Berlin) 2003, č. 162, s. 1-7. – (Spoluautor: ČMEJRKOVÁ, Světla)
Language biographies and the analysis of language situations: on the life of the German community in the Czech Republic. – International Journal of the Sociology of Language (Berlin) 2003, č. 162, s. 63-83.
Language management in the Czech Republic. – Current Issues in Language Planning 4, 2003, č. 3-4, s. 181-366. – (Spoluautor: NEUSTUPNÝ, Jiří V.)
O českých masmédiích z etnometodologické perspektivy: romská identita v dialogických sítích. – Slovo a slovesnost 64, 2003, č. 3, s. 161-192. Angl. res. – (Spoluautor: LEUDAR, Ivan)
O vztahu malých a velkých slovanských jazyků. – Lětopis 50, 2003, č. 1, s. 113-127. Angl. res.
On the role of the languages of adjacent states and the languages of ethnic minorities in multilingual Europe: the case of the Czech Republic. – In: Mehrsprachigkeit in der erweiterten Europäischen Union = Multilingualism in the enlarged European Union = Multilinguisme dans l’Union Européenne élargie. Hrsg. von Juliane Besters-Dilger, Rudolph de Cillia, Hans-Jürgen Krumm, Rosita Rindler Schjerve, unter Mitarbeit von Gerald Rosskogler. – Klagenfurt 2003. S. 76-94.
Produkování lokálního řádu. [Producing Local Order, Manchester 2.-4. 7. 2003] – Sociologický časopis 39, 2003, č. 5, s. 745-747.
Unequal neighbours: coping with asymmetries. – Journal of Ethnic and Migration Studies 29, 2003, č. 5, s. 819-834. – (Spoluautoři: HOLLY, Werner – SCHERM, Ilona – TIŠEROVÁ, Pavla)
Úvodní poznámka: Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. – In: Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. – Brno 2003. S. 5-7. Angl. res. – (Spoluautoři: HOMOLÁČ, Jiří – LEUDAR, Ivan)
[Rec: A bizalom kialakítása és növelése a Kárpát-medencében. Szerk. P. HUNČÍK. Pozsony [1999.] – Prágai Tükör 2003, č. 3, s. 26-28.
[Rec: Hausendorf, H., Zugehörigkeit durch Sprache: eine linguistische Studie am Beispiel der Deutschen Wiedervereinigung. Tübingen 2000.] – Slovo a slovesnost 64, 2003, č. 1, s. 52-56.
[Rec: Sibata, T., Sociolinguistics in Japanese Contexts. Eds. T. KUNIHIRO, F. INOUE, D. LONG. Berlin 1999.] – Slovo a slovesnost 64, 2003, č. 4, s. 301-306.

2002

Sociolingvistika a sociologie jazyka (= Sociologický časopis 38, 4/2002). Ed. J. NEKVAPIL. – Praha, Sociolog. ústav AV ČR 2002 . – 405-525 s.
Bibliographie/Bibliography/Bibliographie 2000 – CZ. – In: Sociolinguistica 16. Hrsg. von Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – Tübingen 2002. S. 1198-200.
Czech Republic. – In: English as an Academic Language in Europe. Frankfurt a. Main 2002. S. 49-54.
On dialogical networks: arguments about the migration law in Czech mass media in 1993. – In: Language, Interaction and National Identity. Ed. by Stephen Hester, William Housley. – Aldershot 2002. S. 60-101. – (Spoluautor: LEUDAR, Ivan)
Sekvenční struktury v mediálních dialogických sítích. – Sociologický časopis 38, 2002, č. 4, s. 483-499. Angl. res. – (Spoluautor: LEUDAR, Ivan)
Sociolingvistický pohled na vývoj odborných jazyků. – In: Přednášky z 45. běhu LŠSS. – Praha 2002. S. 117-132.
Úvodem k monotematickému číslu “Sociolingvistika a sociologie jazyka”. – Sociologický časopis 38, 2002, č. 4, s. 405-408.
[Rec: Media studies: Ethnomethodological Approaches. Ed. P. L. JALBERT. New York 1999.] – Sociologický časopis 38, 2002, č. 4, s. 514-517.
[Rec: Die Sprachen unserer Nachbarn – Unsere Sprachen. Chancen zur Diversifizierung des Sprachenangebots im Zuge der EU-Erweiterung = The Langauges of Our Neighbours – Our Languages. Linguistic Diversity and the Enlargement of the EU. Ed. H. KRUMM.- Wien 1999.] – Slovo a slovesnost 63, 2002, č. 1, s. 49-51.

2001

Aus biographischen Erzählungen in der Familie des Herrn und der Frau S.: Sprachbiographien tschechischer Deutscher. – In: Biographies au pluriel. Interculturalité, couples, mise en scene. Langue – littérature – société = Biographien im Plural. Interkulturalität, Paare, Inszenierung. Sprache – Literatur – Gesellschaft. Hrsg. Thomas Keller, Freddy Raphaël. – Strasbourg 2001. S. 239-262.
Bibliographie/Bibliography/Bibliographie 1999 – CZ. – In: Sociolinguistica 15. Hrsg. von Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – 2001. S. 164-166.
Etnometodologická konference v Manchesteru. [Orders of Ordinary Action, Manchester, 9.-11. 7. 2001] – Sociologický časopis 37, 2001, č. 3, s. 395-396.
From the biographical narratives of Czech Germans: Language biographies in the family of Mr and Mrs S. – In: Language management and language problems. Part 2. – Amsterdam 2001. S. 77-99.
Jazykové biografie a analýza jazykových situací: k osudům německé komunity v České republice. – Časopis pro moderní filologii 83, 2001, č. 2, s. 65-80. Angl. res.
Jazykový management a etnická společenství v České republice . – In: Přednášky z 44. běhu LŠSS. – Praha 2001. S. 65-80.
Komunikační problémy s etnickou kategorizací. – In: Formování multikulturní společnosti v podmínkách ČR a zemí střední Evropy. Ed. Oľga Šrajerová. – Opava 2001. S. 61-64.
[Rec: Language Planning in Malawi, Mozambique and the Philipines . Eds. R. B. KAPLAN, R. B. BALDAUF. Clevedon 1999.] – Slovo a slovesnost 62, 2001, č. 4, s. 293-295.

2000

Bibliographie/Bibliography/Bibliographie für 1998 – CZ. – In: Sociolinguistica 14. Hrsg. Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter Nelde. – Tübingen 2000. S. 263-265.
The formation of interpretive sociolinguistics. A synopsis. – In: Sociolinguistica 14. Hrsg. Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter Nelde. – Tübingen 2000. S. 33-36.
K verbální strukturaci Hradce Králové v každodenní komunikaci. – In: Slova města. – Praha 2000. S. 19-37. – (Spoluautor: ZEMAN, Jiří)
Language management in a changing society. Sociolinguistic remarks from the Czech Republic. – In: Die sprachliche Situation in der Slavia zehn Jahre nach der Wende. Hrsg. Baldur Panzer, Redaktion Alexander Teutsch. – Frankfurt a. Main 2000. S. 165-177.
Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. – Romano džaniben 7, 2000, č. 1-2, s. 77-87. Angl. res.
On non-self-evident relationships between language and ethnicity: how Germans do not speak German, and Czechs do not speak Czech. – Multilingua (Berlin) 19, 2000, č. 1-2, s. 37-53.
Presentations of Romanies in the Czech media: on category work in television debates. – Discourse & Society (London) 11, 2000, č. 4, s. 487-513. – (Spoluautor: LEUDAR, Ivan)
The presentation of Roma/Gypsies in the Central European mass media. – In: Přednášky z 43. běhu LŠSS. – Praha 2000. S. 65-76.
Sociolingvistika v systému encyklopedických hesel. – Češtinář 11, 2000-01, č. 1, s. 15-24.
Sociální kategorizace v interkulturním kontaktu: základní výklad, cvičení a diskuse dvou scén z podnikové komunikace. – Češtinář 11, 2000-01, č. 2, s. 38-52.
Sociální kategorizace v interkulturním kontaktu: základní výklad, cvičení a diskuse dvou scén z podnikové komunikace (dokončení). – Češtinář 11, 2000-01, č. 3, s. 72-84.
Sprachmanagement und ethnische Gemeinschaften in der Tschechischen Republik. – In: Sprachwandel in der Slavia. Teil 2. . Hrsg. Lew N. Zybatow. – Frankfurt a. Main 2000. S. 683-699.
Teze k utváření interpretativní sociolingvistiky. – Časopis pro moderní filologii 82, 2000, č. 1, s. 1-4. Angl. res.
Úvod do biografického výzkumu a ještě něco navíc. [Rec: Miller, R. L.: Researching life stories and family histories. – London 2000.] – Biograf 2000, č. 22, s. 71-74.
Z biografických vyprávění Němců žijících v Čechách: jazykové biografie v rodině pana a paní S. – Slovo a slovesnost 61, 2000, č. 1, s. 30-46. Angl. res.
[Rec: Political Discourse in Transition in Europe 1989-1991 . Ed. P. A. CHILTON, M. V. ILLYN, J. L. MEY. Amsterdam Benjamins 1998.] – Slovo a slovesnost 61, 2000, č. 4, s. 295-297.
[Rec: Code-Switching in Conversation. Language, Interaction and Identity. Ed. P. AUER. London 1998.] – Slovo a slovesnost 61, 2000, č. 4, s. 297-300.
[Rec: Cowan, W. – Rakušan, J., Source Book for Linguistics. 3rd revised ed. – Amsterdam 1998.] – Časopis pro moderní filologii 82, 2000, č. 2, s. 92-94. – (Spoluautor: ZEMAN, Jiří)

1999

A szleng és a cseh nyelvészet néhány ehhez kapcsolódó kérdése. – In: Mi a szleng?. . Szerkesztette Anna Fenyvesi, Tamás Kis, Judit Szilvia Várnai. – Debrecen 1999. S. 235-245.
Bibliographie/Bibliography/Bibliographie 1997 – CZ. – In: Sociolinguistica. . Hrsg. von Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – Tübingen 1999. S. 318-320.
Etnometodologická konverzační analýza v systému encyklopedických hesel . – Češtinář 10, 1999-2000, č. 3, s. 80-87.
[Rec: Culture in Action. Studies in Membership Categorization Analysis. Ed. S. HESTER, P. EGLIN. – Lanham 1997.] – Slovo a slovesnost 60, 1999, č. 4, s. 310-313.

1998

Bibliographie/Bibliography/Bibliographie 1996 – CZ. – In: Sociolinguistica 12. Hrsg. Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – Tübingen 1998. S. 304-306.
K verbální strukturaci Hradce Králové v každodenních rozhovorech. – Češtinář 9, 1998-99, zvl. č., s. 8-16. – (Spoluautor: ZEMAN, Jiří)
Linguistic communities in the Czech Republic. – In: Linguistic Minorities in Central and Eastern Europe. Ed. by Christina Bratt Paulston, Donald Peckham. – Clevedon 1998. S. 116-134. – (Spoluautor: NEUSTUPNÝ, Jiří V.)
Masmediální utváření dialogických sítí a politické identity: případ Demokratické strany Sudety. – Slovo a slovesnost 59, 1998, č. 1, s. 30-52. Angl. res. – (Spoluautor: LEUDAR, Ivan)
Mnohostranný úvod do konverzační analýzy. [Rec: Silverman, D., Harvey Sacks: Social science and conversation analysis. – New York, 1998.] – Biograf (Praha) 1998, č. 15-16, s. 93-100.
Obraz Romů v středoevropských masmédiích. – Češtinář 9, 1998-99, č. 4, s. 97-101.
On the emergence of political identity in the Czech mass media: the case of the Democratic Party of Sudetenland. – Czech Sociological Review 6, 1998, č. 1, s. 43-58. – (Spoluautor: LEUDAR, Ivan)
Presentations of Romanies in mass media. – In: Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech 20. století [Národnostní menšiny.]. – Opava 1998. S. 265-270. Čes. res.
[Rec: Kommunikation in der Stadt. Teil 1-4. Berlin 1994-95.] – Slovo a slovesnost 59, 1998, č. 2, s. 149-151.
[Rec: Murray, S. O.: Theory Groups and the Study of Language in North America. A Social History. – Amsterdam 1994.] – Slovo a slovesnost 59, 1998, č. 3, s. 221-225.
[Rec: Praguiana 1945-1990. Ed. by P. A. LUELSDORFF, J. PANEVOVÁ, P. SGALL. – Amsterdam 1994.] – Slavia 67, 1998, č. 3, s. 415-416.
[Rec: Praguiana 1945-1990. Ed. by P. A. LUELSDORFF, J. PANEVOVÁ, P. SGALL. – Amsterdam 1994.] – La Linguistique (Paris) 34, 1998, č. 1, s. 169-170.
[Rec: The Prague School of Structural and Functional Linguistics. A Short Introduction. Ed. by P. A. LUELSDORFF. Amsterdam 1994.] – Slavia 67, 1998, č. 3, s. 416.
[Rec: The Prague School of Structural and Functional Linguistics. A Short Introduction. Ed. by P. A. LUELSDORFF. Amsterdam 1994.] – La Linguistique (Paris) 34, 1998, č. 1, s. 169-170.

1997

A szleng vizsgálatának kommunikatív módszeréröl. – In: A szlengkutatás útjai és lehetöségei. Szerkesztette Tamás Kis. – Debrecen 1997. S. 81-89. Angl. res.
Bibliographie/Bibliography/Bibliographie 1995: CZ. – In: Sociolinguistica 11. Hrsg. Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – Tübingen 1997. S. 243-244.
Co a jak jsme zkoumali. – Biograf 1997, č. 10-11, s. 11-17. – (Spoluautoři: STEHLÍKOVÁ, Eva – ŠMÍDOVÁ, Olga)
Český tisk a politický diskurs po roce 1989. – In: Přednášky z 39. běhu LŠSS. – Praha 1997. S. 86-110.
K nesamozřejmým vztahům jazyka a etnicity, aneb jak Němci nemluví německy a Češi nemluví česky. – Biograf 1997, č. 10-11, s. 107-122.
K utváření interpretativní sociolingvistiky. – Češtinář 7, 1996-97, č. 5, s. 154-156.
Die kommunikative Überwindung der tschechisch-deutschen ethnischen Polarisation. Deutsche, deutsche Kollegen, Expatriates und andere soziale Kategorien im Automobilwerk Škoda. – In: Sprache, Wirtschaft, Kultur. Deutsche und Tschechen in Interaktion. – München 1997. S. 127-145.
O komunikačním překonávání česko-německé etnické polarizace. – In: Přednášky z 40. běhu LŠSS. – Praha 1997. S. 43-57.
Salzmann, Zdeněk: Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie. Přel. Z. HLAVSA, J. HLAVSOVÁ, V. ŠATAVOVÁ, doslov J. NEKVAPIL. – Praha, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1997. – 211 s.
Some remarks on item orderings in Czech conversation: The issue of pre-requests. – In: Proceedings of LP’96. – Praha 1997. S. 444-450.
Tschechien. – In: Kontaktlinguistik = Contact Linguistics = Linguistique de contact. – Berlin 1997. S. 1641-1649.
Zur tschechischen medialen Präsentation des slowakischen Sprachengesetzes aus dem Jahre 1990. – In: Neue Forschungsarbeiten zur Kontaktlinguistik. Eds. Wolfgang W. Moelleken, Peter J. Weber. – Bonn 1997. S. 376-381.

1996

Jazyk ve společenském kontextu. Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. – Praha, Karolinum 1996. – 102 s. – (Spoluautoři: JIRÁK, Jan – ŠOLTYS, Otakar)
Bibliographie/Bibliography/Bibliographie 1994 . – In: Sociolinguistica 10. Hrsg. Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – Tübingen 1996. S. 171-173.
Fonetika a fonologie. – In: Jazyk ve společenském kontextu. – Praha 1996. S. 24-26.
Interdisciplinarita jazykovědy. – In: Jazyk ve společenském kontextu. – Praha 1996. S. 39-40.
Jazykový znak. – In: Jazyk ve společenském kontextu. – Praha 1996. S. 16-18.
Konverzační analýza. – In: Jazyk ve společenském kontextu. – Praha 1996. S. 68-70.
Langue – parole. – In: Jazyk ve společenském kontextu. – Praha 1996. S. 20-22.
Mozaika z besedy KPČJ o jazykovém právu (22. 11. 1995). – Čeština doma a ve světě 4, 1996, č. 3, s. 177-182.
O původu jazyka . – In: Jazyk ve společenském kontextu. – Praha 1996. S. 13-14.
Pražská jazykovědná škola. – In: Jazyk ve společenském kontextu. – Praha 1996. S. 32-34.
Systémové pojetí jazyka. – In: Jazyk ve společenském kontextu. – Praha 1996. S. 18-20.
Synchronní a diachronní přístup k jazyku. – In: Jazyk ve společenském kontextu. – Praha 1996. S. 22-24.
Tschechische Medien und Mediensprache nach dem Regimwechsel. – In: Öffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit, politische Verantwortung und nationale Identität. . Ed. K. Mänicke-Gyöngyösi. – Frankfurt a. Main 1996. S. 93-118.
Vznik moderní jazykovědy. – In: Jazyk ve společenském kontextu. – Praha 1996. S. 14-16.
Zu den sprachlichen Prozessen nach dem Regimwechsel in der Tschechischen Republik. – In: Die Sprache als Hort der Freiheit. . Redaktion Bernd Rheinberg. – Köln 1996. S. 68-74.
[Rec: Searle, J. R.: (On) Searle on Conversation. Amsterdam 199.]2 – Časopis pro moderní filologii 78, 1996, č. 1, s. 33-35.
[Rec.: Psathas, G., Conversation Analysis. The Study of Talk-in-Interaction. – Thousand Oaks 1995.] –
Slovo a slovesnost 57, 1996, č. 1, s. 64-67.

1995

Bibliographie/Bibliography/Bibliographie 1993. – In: Sociolinguistica 9. Ed. Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – Tübingen 1995. S. 174-176.
Etnické menšiny a jejich jazyky na území České republiky. – In: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS. – Praha 1995. S. 17-31.
Konverzační analýza (encyklopedické heslo). – Češtinář 6, 1995-96, č. 4, s. 110-112.
Menschen “fünfter Klasse”: Reden über Abwesende in der Alltagskommunikation am Beispiel tschechischsprachiger Daten. – In: Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch. Hrsg. Marek Czyźewski, Elisabeth Gülich, Heiko Hausendorf, Maria Kastner . – Opladen 1995. S. 145-179. – (Spoluautor¨ka: HOLŠÁNOVÁ, Jana)
[Rec: Leeuwen-Turnovcová, J. van, Historisches Argot und neuer Gefängnisslang in Böhmen. Wörterbuch. Teil 1 . – Wiesbaden 1993.] – La linguistique 31, 1995, č. 1, s. 150-152.
[Rec.: Year’s Work in Modern Language Studies 1992. Vol. 54 . Gen. ed. P. J. MAYO. London 1993.] – Slovo a slovesnost 56, 1995, č. 1, s. 74-75.
[Rec: Mauerer, S. – Schmitt, R., Small talk, Klatsch und aggressive Spiele. Ein Testband zum kommunikativen Tagesgeschehen in einem Kiosk. Tübingen 1994.] – Slovo a slovesnost 56, 1995, č. 1, s. 72-73.
[Rec.: Müllerová, O., Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha 1994.] – Slovo a slovesnost 56, 1995, č. 2, s. 145-146.
[Rec.: Schmitt, R., Die Schwellensteher. Sprachliche Präsenz und sozialer Austausch in einem Kiosk . – Tübingen 1992.] – In: Sociolinguistica 9. Ed. Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – Tübingen 1995. S. 155-156.

1994

Bibliographie/Bibliography/Bibliographie 1992: CS. – In: Sociolinguistica 8. Hrsg. Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – Tübingen 1994. S. 159-160.
Každodenní utváření národní identity (projekt). – Jazykovědné aktuality 31, 1994, č. 1-2, s. 40-42.
Lingvistické aspekty nacionalizmu. – Češtinář 4, 1993-94, č. 5, s. 129-134.
Potíže se jmény zejména se zřetelem k urážení. – Češtinář 4, 1993-94, č. 3, s. 69-71.
Standard und Nonstandard im Tschechischen unter dem Aspekt der Erforschung von Slangs. – In: Sprachlicher Standard und Substandard in Südosteuropa und Osteuropa. – Berlin 1994. S. 224-237.
Z analýzy polistopadového vývoje českého tisku (1). – Češtinář 5, 1994-95, č. 2, s. 33-45.
Z analýzy polistopadového vývoje českého tisku [2]. – Češtinář 5, 1994-95, č. 3, s. 65-75.
[Rec.: Sgall, P. a kol., Variation in Language. Code Switching in Czech as a Challenge for Sociolinguistics. Amsterdam 1992.] – In: Sociolinguistica 8. . Hrsg. Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – Tübingen 1994. S. 145-146.
[Rec: Leeuwen-Turnovcová, J. van, Historisches Argot und neuer Gefängnisslang in Böhmen. Wörterbuch. Teil 1 . – Wiesbaden 1993.] – Slavia 63, 1994, č. 3, s. 371-373.
[Rec: Schmitt, R., Die Schwellensteher. Sprachliche Präsenz und sozialer Austausch in einem Kiosk . – Tübingen 1992] – Slovo a slovesnost 55, 1994, č. 2, s. 153-154.

1993

Studies in Functional Stylistics. Ed. by J. CHLOUPEK, J. NEKVAPIL. – Praha, Academia , Amsterdam, Benjamins 1993. – 293 s.
Wie redet man über Ethnien in der Alltagskommunikation. Am Beispiel tschechischsprachiger Daten. – Bielefeld, Bielefeld Univ. 1993. – 44 s. – (Spoluautorka: HOLŠÁNOVÁ, Jana)
Basic Information on Sociolinguistics in Ex-Czechoslovakia. – In: Sociolinguistica 7. – Tübingen 1993. S. 257-262. – (Spoluautor: ONDREJOVIČ, Slavo)
Conversion of “key words” of English song lyrics into Czech. – In: Studies in Functional Stylistics. – Praha ; Amsterdam 1993. S. 248-256. – (Spoluautor: ZEMAN, Jiří)
Epilogue: On the way to a general stylistics of human activity. – In: Studies in Functional Stylistics. – Praha ; Amsterdam 1993. S. 278-284.
Kontaktsprachen und Minderheiten in der Tsechechischen Republik: Versuch einer enzyklopädischen Zusammenfassung. – Bielefeld, Bielefeld Univ. 1993 . – 17 s.
Minek nevezzelek?. Jak bych tě nazval? – Prágai Tükör (Kulturális és közéleti lap) (Praha) 1, 1993, č. 4, s. 8-10.
On the asymmetry between syntactic and elementary textual units. – In: Studies in Functional Stylistics. – Praha; Amsterdam 1993. S. 186-222.
Prologue: Ferdinand de Saussure and the Prague Linguistic Circle. – In: Studies in Functional Stylistics. – Praha ; Amsterdam 1993. S. 9-50. – (Spoluautoři: LEŠKA, Oldřich – ŠOLTYS, Otakar)
Slang and some related problems in Czech linguistics. – In: Studies in Functional Stylistics. – Praha ; Amsterdam 1993. S. 99-111.
Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 1991: CS. – In: Sociolinguistica 7. – Tübingen 1993. S. 297-299. – (Spoluautor: ONDREJOVIČ, Slavo)

1992

Jazyk ve společenském kontextu. – Praha, Karolinum 1992. – 67 s. – (Spoluautoři: JIRÁK, Jan – ŠOLTYS, Otakar)
Medien und Mediensprache im Umbruch. Am Beispiel Böhmens und Mährens. – In: Regimwechsel. Hrsg. von Peter Gerlich, Fritz Plasser, Peter A. Ulram. – Wien 1992. S. 357-373.
Několik postřehů z Izraele . – Časopis pro moderní filologii 74, 1992, č. 1, s. 56-57.
Před založením interdisciplinární školy v Madridu. [3. pracovní setkání lingvistů, matematiků a muzikologů. Madrid, 28. 9. -1. 10. 1991] – Časopis pro moderní filologii 74, 1992, č. 1, s. 55-56.
Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 1990: CS. – In: Sociolinguistica 6. Hrsg. Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – Tübingen 1992. S. 218-219. – (Spoluautor: ONDREJOVIČ, Slavo)
[Rec.: Language, Power and Ideology. Studies in Political Discourse . Ed. R. WODAK. Amsterdam 1989.] – Slovo a slovesnost 53, 1992, č. 1, s. 75-76.
[Rec.: Language, Power and Ideology. Studies in Political Discourse . Ed. R. WODAK. Amsterdam 1989.] – In: Sociolinguistica 6. Hrsg. Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – Tübingen 1992. S. 190-191.
[Rec.: Menz, F. – Lalouschek, J.: “Der Kampf geht weiter”. Der publizistische Abwehrkampf in Kärntner Zeitungen seit 1918. Eine sprachwissenschaftliche Analyse von Vorurteilen und Feindbildern. Klagenfurt 1989.] – Slovo a slovesnost 53, 1992, č. 2, s. 156-157.
[Rec.: Thomson Klein, J., Interdisciplinarity: History, Theory, and ractice. Detroit 1990.]-.Journal for General Philosophy of Science (Dordrecht) 23, 1992, s. 200-204.

1991

Do pytannja pro eksplikatyvnyj potencial movoznavčoho ponjattja “sleng”. – In: Funkcionuvannja i rozvytok sučasnych slov`jans’kych mov. – Kyjiv 1991. S. 91-99.
From functional linguistic stylistics to a general stylistics of human activity. – In: Betriebslinguistik und Linguistikbetrieb. Bd. 1. – Tübingen 1991. S. 97-102.
Helbig, Gerhard :Vývoj jazykovědy po roce 1970. Z něm. přel., dosl., pozn., rejstř. a soupisem vybraných něm.-čes. ekvivalentů opatř. J. NEKVAPIL, J. HOLŠÁNOVÁ. – Praha, Academia 1991 . – 303 s.
Interdisciplinarity and types of linguistics. – In: Proceedings of LP’90. – Praha 1991. S. 100-106.
Kritische Überlegungen zur Entwicklung der Sprachwissenschaft seit 1970 . – Linguistica Pragensia 34, 1991, č. 1, s. 27-39. – (Spoluautorka: HOLŠÁNOVÁ, Jana)
Nad Helbigovým “Vývojem jazykovědy po roce 1970”. – In: HELBIG, G., Vývoj jazykovědy po roce 1970. – Praha 1991. S. 284-293. – (Spoluautorka: HOLŠÁNOVÁ, Jana)
Nad knihou G. Helbiga Vývoj jazykovědy po roce 1970. [Rec.: Helbig, G., Vývoj jazykovědy po roce 1970. Praha 1991.] – Jazykovedný časopis 42, 1991, č. 2, s. 130-135.
Mezinárodní projekt Dějiny teorií jazyka. [Rec.: Geschichte der Sprachtheorie 1: Zur Theorie und Methode der Geschichtsschreibung der Linguistik, Tübingen 1987.] . – Slovo a slovesnost 52, 1991, č. 2, s. 129-133. – (Spoluautor: ČERNÝ, J.)
Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 1989: CS. – In: Sociolinguistica 5. Hrsg. Ulrich Ammon, Klaus J. Mattheier, Peter H. Nelde. – Tübingen 1991. S. 173-174.
The syntactic processes of parcellation and supplementation and their results: parcellated formations and supplemented formations. – In: Neue Fragen der Linguistik. . Hrsg. von Elisabeth Feldbusch, Reiner Pogarell, Cornelia Wiess. – Tübingen 1991. S. 329-333.
[Rec.: Klein, J. T., Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice, Detroit 1990.] . – Sociologický časopis 27, 1991, č. 6, s. 801-804.
[Rec.: The Prague school and its legacy . Ed. Y. TOBIN. Amsterdam 1988.] – Jazykovedný časopis 42, 1991, č. 2, s. 144-145.
[Rec.: The Prague school and its legacy . Ed. Y. TOBIN. Amsterdam 1988.] – Journal of Pragmatics 16, 1991, č. 1, s. 85-95. – (Spoluautor: ALBERT, G.)
[Rec.: The Prague school and its legacy . Ed. Y. TOBIN. Amsterdam 1988.] – La linguistique (Paris) 27, 1991, č. 2, s. 141-143.

1990

Mezinárodní ročenka pro evropskou sociolingvistiku. [Rec.: Sociolinguistica 1. Brennpunkte der Soziolinguistik. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik . Hrsg. U. AMMON, K. J. MATTHEIER, P. H. NELDE. Tübingen 1987.] – Slovo a slovesnost 51, 1990, č. 1, s. 75-78. – (Spoluautor: VASILJEV, Ivo)
Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 1988: CS. – In: Sociolinguistica 4. – Niemeyer 1990. S. 213-215.
Zur Untersuchung von Pausen in tschechischen gesprochenen Texten. – Zeitschrift für Phonetik 43, 1990, č. 5, s. 701-709. – (Spoluautorka: MÜLLEROVÁ, Olga)
[Rec.: Functionalism in Linguistics . Ed. by R. DIRVEN, V. FRIED. Amsterdam 1987.] – Journal of Pragmatics 14, 1990, č. 2, s. 350-356.

1989

The dynamics of linguistic description and linguistic systems. – Philologica Pragensia 32, 1989, č. 1, s. 18-32. – (Spoluautoři: LEŠKA, Oldřich – ŠOLTYS, Otakar)
František Daneš on his seventieth birthday. – Philologica Pragensia 32, 1989, č. 4, s. 194-198.
A note on obligatory and non-obligatory sentence elements from the viewpoint of text analysis. – In: Linguistica generalia 4. – Praha 1989. S. 63-68.
K vysvětlující síle českého jazykovědného pojmu slang. – In: Sborník přednášek ze 4. konference o slangu a argotu. Sv. 1, 2. – Plzeň 1989. S. 33-48.
Kniha o vědomé jazykotvorné činnosti. [Rec.: Internationale Plansprachen: eine Einführung, Berlin 1985.] . – Naše řeč 72, 1989, č. 1, s. 43-44. – (Spoluautor: ZEMAN, Jiří)
Na okraj druhého vydání Větných vzorců v češtině. [Rec.: Daneš, F. – Hlavsa, Z. a kol., Větné vzorce v češtině. 2., oprav. vyd.- Praha 1987.] – Naše řeč 72, 1989, č. 3, s. 156-159.
Od jazykovědné stylistiky k stylistice odívání a obecné stylistice lidské činnosti. – In: Textika a štylistika. – Bratislava 1989. S. 233-236.
Select bibliography of the publications of Associate Professor František Daneš, DrSc. – Philologica Pragensia 32 (71), 1989, č. 4, s. 198-202.
Slang – lexikologická kategorie? – Jazykovědné aktuality 26, 1989, č. 1-2, s. 46-47.
Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 1987: CS. – In: Sociolinguistica. – Tübingen 1989. S. 183-185.
Von der Textanalyse und -interpretation zum Persönlichkeitbild des Autors: Thesen. – In: Makrostrukturen im Text und im Gespräch. – Berlin 1989. S. 194-202.
Západoněmecká kniha o stylistice na základě teorie jednání. [Rec.: Sandig, B., Stilistik der deutschen Sprache, Berlin 1986.] . – Slovo a slovesnost 50, 1989, č. 4, s. 351-352.
[Rec.: Functionalism in Linguistics . Ed. by R. DIRVEN, V. FRIED. – Amsterdam 1987.] – Jazykovedný časopis 40, 1989, č. 1, s. 91-94.

1988

Funkční lingvistika a dialektika 1. K vyd. připrav. J. NEKVAPIL, O. ŠOLTYS. – Praha, ÚJČ ČSAV 1988 . – 222 s.
Funkční lingvistika a dialektika 2. K vyd. připrav. J. NEKVAPIL, O. ŠOLTYS. – Praha, ÚJČ ČSAV 1988 . – 223-470 s.
Současný spisovný jazyk. Valenční pojetí skladby ve škole. Antologie článků. – Praha, SPN 1988 . – 143 s. – (Spoluautor: KAMIŠ, Karel)
Analýzou a interpretací textu k obrazu jeho pisatele. – Slavica Pragensia 32, 1988, s. 263-268. – (Spoluautor: ŠOLTYS, Otakar)
K pauzám v komunikačním procesu. – Slovo a slovesnost 49, 1988, č. 3, s. 202-208. – (Spoluautorka: MÜLLEROVÁ, Olga)
K valenčnímu pojetí skladby a pravopisné tradici v češtině. – In: Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. – Praha 1988. S. 167-170.
K valenčnímu pojetí skladby a pravopisné tradici v češtině. – In: Současný spisovný jazyk. – Praha 1988. S. 61-65. Karel Horálek osmdesátiletý . – Slovo a slovesnost 49, 1988, č. 4, s. 342-343. – (Spoluautor: ŠOLTYS, Otakar)
K životnímu jubileu Bohumíra Dejmka. – Naše řeč 71, 1988, č. 5, s. 264-266. – (Spoluautor: ZEMAN, Jiří)
Karel Horálek osmdesátiletý. – Slovo a slovesnost 49, 1988, č. 4, s. 342-343. – (Spoluautor: ŠOLTYS, Otakar)
Moderní příručka syntaxe a sémantiky. [Rec.: SGALL, Petr a kol.: Úvod do syntaxe a sémantiky: Některé nové směry v teoretické lingvistice. Praha 1986. ] – Slovo a slovesnost 49, 1988, č. 1, s. 73-74.

1987

Reader in Czech Sociolinguistics. Eds. J. CHLOUPEK, J. NEKVAPIL. – Amsterdam, Benjamins 1987 . – 344 s.
Ferdinand de Saussure and the Prague Linguistic Circle . – Philologica Pragensia 30, 1987, č. 2, s. 77-109. – (Spoluautoři: LEŠKA, Oldřich – ŠOLTYS, Otakar)
Historiografické poznámky k problematice věty a výpovědi . – Jazykovedný časopis 38, 1987, č. 1, s. 60-77.
Introduction: On Czech linguistics and sociolinguistics . – In: Reader in Czech Sociolinguistics. – Amsterdam 1987. S. 7-15. – (Spoluautor: CHLOUPEK, Jan)
Některé sociolingvistické aspekty výzkumu slangů . – In: Sborník přednášek z 3. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-27. ledna 1984. – Plzeň 1987. S. 27-37.
O nekotorych aspektach sopostavitel’nogo izučenija slanga . – In: Sopostavitel’noje izučenije slovoobrazovanija slavjanskich jazykov. – Moskva 1987. S. 174-177.
Oldřich Leška šedesátiletý . – Slovo a slovesnost 48, 1987, č. 3, s. 242-244. – (Spoluautor: ŠOLTYS, Otakar)
On the communicative approach to the study of slang . – In: Reader in Czech Sociolinguistics. – Amsterdam 1987. S. 195-205.
Sémiotické poznámky ke vzniku českých písňových textů . – Slovo a slovesnost 48, 1987, č. 1, s. 30-34. – (Spoluautor: ZEMAN, Jiří)
Zametki o sravnenii češskogo i russkogo studenčeskich slengov . – In: Sborník přednášek z 3. konference o slangu a argotu v Plzni 24.-27. ledna 1984. – Plzeň 1987. S. 165-169. – (Spoluautor: NEKVAPILOVÁ, B.)

1986

Linguistica 16. Teoretické otázky jazykovědy. Ed. J. NEKVAPIL, O. ŠOLTYS. – Praha, Ústav pro jazyk český ČSAV 1986 . – 229 s.
Reader in Czech Sociolinguistics. Eds. J. CHLOUPEK, J. NEKVAPIL. – Praha, Academia 1986 . – 344 s.
Dvě knihy o pragmatice. [Rec.: Levinson, S. C., Pragmatics, Cambridge 1983; Leech, G. N., Principles of Pragmatics, London 1983.] . – Teoretické otázky jazykovědy 1986, s. 219-229.
K významu a užívání výrazu vingl (slangové versus spisovné vyjádření) . – Naše řeč 69, 1986, č. 1, s. 48-50.
Konference mladých jazykovědců [ÚJČ, Praha, konec r. 1984] . – Naše řeč 69, 1986, č. 1, s. 26-28. – (Spoluautorka: SVOBODOVÁ, Ivana)
Ke vztahu sociálního prostředí a rozrůzněnosti jazyka . – In: Jazyková politika a jazyková kultúra. . Vedec. red. Ján Kačala, výkonný red. Ivan Masár. – Bratislava 1986. S. 116-120.
Některé mechanismy a možnosti interdisciplinarity jazykovědy. – Jazykovědné aktuality 23, 1986, č. 3-4, s. 81-84.
Některé mechanismy a možnosti interdisciplinarity jazykovědy. – In: Linguistica 16. – Praha 1986. S. 129-159.
Pauzy v mluveném projevu. – Slovo a slovesnost 47, 1986, č. 2, s. 105-113. Angl. res. – (Spoluautorka: MÜLLEROVÁ, Olga)
[Rec.: Levinson, S. C., Pragmatics, Cambridge 1983.] – Săpostavitelno ezikoznanie 11, 1986, č. 6, s. 65-69.

1985

K asymetrii mezi syntaktickými a elementárními textovými jednotkami, zvláště v češtině. – Slavia 54, 1985, č. 4, s. 375-393.
K pojetí jazykovědy u Karla Čapka. – Naše řeč 68, 1985, č. 2, s. 88-90.
Poznámky k interdisciplinaritě jazykovědy . – In: K princípom marxistickej jazykovedy. – Bratislava 1985. S. 250-258.
[Rec.: Aarsleff, H.: From Locke to Saussure: Essays on the study of language and intellectual history, London 1982.] – Jazykovedný časopis 36, 1985, č. 1, s. 86-87.
[Rec.: McCawley, J. D., Everything that linguists have always wanted to know about logic, but were ashamed to ask, Chicago 1981.] – Săpostavitelno ezikoznanie 10, 1985, č. 3, s. 67-70.

1984

On the asymmetry between syntactic and elementary textual units. – In: Linguistica 10. – Praha 1984. S. 163-205.
Plzeňské konference a sborníky o slangu a argotu. [Rec.: Sborník přednášek z 2. konference o slangu a argotu v Plzni 23.-26. září 1980 . Uspoř. L. Klimeš. Plzeň 1982]. – Slavia 53, 1984, č. 3-4, s. 444-446.
Publikace o ruské intonaci. [Rec.: Svetozarova, N. D., Intonacionnaja sistema russkogo jazyka, Leningrad 1982.] . – Slovo a slovesnost 45, 1984, č. 1, s. 76-78. – (Spoluautor: TIMOFEJEV, J.)
Publikace o strojové lingvistice. [Rec.: SGALL, Petr – HAJIČOVÁ, Eva – PIŤHA, Petr: Učíme stroje česky. Praha 1982.] – Naše řeč 67, 1984, č. 4, s. 207-209.
“Textové lingvistiky” Euigenia Coseriu. [Rec.: Coseriu, E., Textlinguistik: eine Einführung, Tübingen 1980.] . – Jazykovědné aktuality 21, 1984, č. 2, s. 88-90. – (Spoluautor: MAREŠ, Petr)
Publikace o ruské intonaci. [Rec.: Svetozarova, N. D., Intonacionnaja sistema russkogo jazyka, Leningrad 1982.] . – Slovo a slovesnost 45, 1984, č. 1, s. 76-78. – (Spoluautor: TIMOFEJEV, J.)

1983

Concerning elementary text development . – In: Ebenen der Textstruktur. – Berlin 1983. S. 36-41.
O rétorice a stylistice. [Rec.: Kraus, J., Rétorika v dějinách jazykové komunikace. Praha 1981.- Kraus, J., Úvod do stylistiky pro informační pracovníky. 2. rozš. vyd . Praha 1982. ] Slovo a slovesnost 44, 1983, č. 4, s. 322-326.
Poznámky k elementárnímu rozvíjení textu . – Jazykovědné aktuality 20, 1983, č. 1, s. 16-18.
Zájem etnografů o jazyk. [Rec.: Vrhel, F., Základy etnolingvistiky. Praha 1981.] – Jazykovědné aktuality 20, 1983, č. 1, s. 36-37.

1982

Německé sborníky o lidském jednání. [Rec.: Handlungstheorien – interdisziplinär, Bd. 1-4, München 1977-81.] . – Slovo a slovesnost 43, 1982, č. 4, s. 333-336. – (Spoluautor: ŠOLTYS, Otakar)
Od generativní textové gramatiky k interdisciplinární vědě o textech. [Rec.: Dijk, Teun A. van, Textwissenschaft: eine interdisziplinäre Einführung, München 1980.] . – Slovo a slovesnost 43, 1982, č. 3, s. 229-236.
Periferní výpovědní realizace větných struktur: parcelované struktury. [Autoreferát disertace.] . – Praha, Věd. kolegium jazykovědy ČSAV 1982 . – 19 s.
Poznámka k druhému vydání Hubáčkovy knihy O českých slanzích . – Naše řeč 65, 1982, č. 2, s. 101-102.
Poznámky k některým aspektům slangových sloves . – In: Sborník přednášek z 2. konference o slangu a argotu v Plzni 23.-26. září 1980. – Plzeň 1982. S. 51-60.
Sovětská monografie o intonaci a výstavbě výpovědi. [Rec.: Torsujeva, I. G., Intonacija i smysl vyskazyvanija, Moskva 1979.] . – Slovo a slovesnost 43, 1982, č. 1, s. 77-79.
Z podnětné spolupráce československých a německých lingvistů. [Rec.: Jazykověda a příprava učitelů jazyků: teoretické problémy, Praha 1980.] – Slovo a slovesnost 43, 1982, č. 1, s. 47-51.

1981

Bellova sociolingvistika v ruském překladu. [Rec.: BELL, Roger T., Sociolingvistika: Celi, podchody i problemy. Perevod s angl. V. A. VINOGRADOVA. – Moskva 1980.]- Jazykovědné aktuality 18, 1981, č. 2, s. 58-59. – (Spoluautor: KRAUS, Jiří)
Důležitá práce o stylistice ruského souvětí. [Rec.: Formankovskaja, N. I., Stilistika složnogo predloženija, Moskva 1978.] . – Ruština v teorii a v praxi 1981, č. 3, s. 60-62.
Podnětné příspěvky pro textovou lingvistiku (o interpunkci a textu). [Rec.: Sovremennaja russkaja punktuacija, Moskva 1979.] . – Jazykovědné aktuality 18, 1981, č. 3, s. 114-117.
Sborník o metodologických problémech československé jazykovědy. [Rec.: K marxistické metodologii v jazykovědě. Praha 1979.] Naše řeč 64, 1981, č. 4, s. 203-209.
Z jazykové tvořivosti trampského hnutí v oblasti vlastních jmen . – Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 22, 1981, č. 1-2, s. 70-75.
Zur Re-interpretation der Satzstrukturen im Text. Einige Bemerkungen . – In: Linguistica 1. – Praha 1981. S. 112-118.
[Rec.: Vannikov, Ju., V., Sintaksis reči i sintaksičeskije osobennosti russkoj reči, Moskva 1979.] . – Československá rusistika 26, 1981, č. 5, s. 230-232.

1980

Jak nás informují informační tabule v halách Československých aerolinií . – Naše řeč 63, 1980, č. 4, s. 220-221.
Milý mladý příteli (o trampském slangu). – Zápisník 24, 1980, č. 13, s. 37. – (Spoluautor: PAPOUŠEK, J.)
Nad knihou “O českých slanzích”. [Rec.: HUBÁČEK, Jaroslav, O českých slanzích. Ostrava 1979.] – Slovo a slovesnost 41, 1980, č. 4, s. 343-345.

1979

K dnešnímu stavu vojenského slangu . – Naše řeč 62, 1979, č. 3, s. 130-141.
Specifický dorozumívací prostředek slovenských dětí. [Rec.: ONDRUŠ, Pavol, Sociálne nárečia na slovensku 1.Bratislava 1977] – Naše řeč 62, 1979, č. 3, s. 151-154.

Úvod > Jiří Nekvapil