Magdalena Králová Zíková

Mgr. Magdalena Králová Zíková, Ph.D.

positon: lecturer

research foci: evolution of the grammatical and phonological system, spoken language, grammaticalization

email: magdalena.zikova[at]ff.cuni.cz

office hours: after prior appointment via e-mail

web (EPoCC research group): Empirical Perspectives on Communication and Cognition

ORCID id: orcid.org/0000-0002-8046-597X

CV

University education

2009–2017 Ph.D., General Linguistics, Faculty of Arts, Charles University
2002–2009 MA, Linguistics and Phonetics and Czech Language and Literature, Faculty of Arts, Charles University

Other experience

Summer Schools:

2014, 12. 8.-30. 8. – Berlin, DGfS Summer School 2013 Language Development: Evolution, Change, Acquisition
2010, 1.–12. 3. – Bodø, SLDR – Winter School on Saami Language Documentation and Revitalization
2009, 2010, 2011, 2012, 2014 – Dačice, Letní škola lingvistiky

Employment

since 2012 Assistant lecturer, Department of Linguistics, Faculty of Arts, Charles University
2010–2012 Assistant lecturer, Institute of Phonetics, Faculty of Arts, Charles University
2009–2010 External Collaborator, Institute of Phonetics, Faculty of Arts, Charles University
2009–2010 researcher, Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences

Research stays and vistits

VI. 2010 – IX. 2010 researcher, Norway University of Science and Technology, Trondheim, Norway

Projects

Current projects

Progres 4. Jazyk v proměnách času, místa a kultury. FF UK. Under PI Petr Čermák.

Finished projects

Vliv faktorů skupinové variability češtiny na vnímání osobnosti mluvčího. Hlavní řešitel Jan Volín (Fonetický ústav FF, UK)
Redukované formy v češtině jako součást vývoje jazykového systému. Vnitřní grant FF UK, 2013. PI.

Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů. Projekt ESF, 2010–2013. Externí autor/lektor. Hlavní řešitel Oldřich Uličný (Univerzita Palackého, Olomouc).

Publications

Machač, P. & Zíková, M. (2015): Parallel articulation: the phonetic base and the phonological potentiality. Slovo a slovesnost, 76(1), s. 3–21.

Zíková, M. & Křivan, J. (2014): Nahrávání v terénním lingvistickém výzkumu: jak získat kvalitní záznam řeči? Studie z aplikované lingvistiky, 1/2014, s. 65–82.

Zíková, M. & Machač, P. (2014): Variability in Phonetic Realization of the Demonstrative Ten in Terms of Its Informational Relevance in the Sentence. In: Veselovská, L. & Janebová, M. (Eds.) Nominal Structures: All in Complex DPs, s. 98–109. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-4088-0 (tiskem). ISBN 978-80-244-4089-7.

Volín, J. & Zíková, M. (2013). The functions and acoustic features of a Czech structural demonstrative in informal dialogues. In: M. Lachout (Ed.) Quo vadis Fremdsprachendidaktik? pp. 197-206. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Machač, P. & Zíková, M. (2013). Redukční procesy v řeči z hlediska fonetických rysů. In: Uličný, O. & Prošek, M. (Eds.) Studie k moderní mluvnici češtiny 5, K české fonetice a pravopisu, s. 17-44. Univerzita Palackého v Olomouci

Machač, P. & Zíková, M. (2013). Redukční procesy v produkci mluvené češtiny: stabilita fonetických rysů. In: Uličný, O. & Prošek, M. (Eds.) Studie k moderní mluvnici češtiny 5, K české fonetice a pravopisu, s. 45-68. Univerzita Palackého v Olomouci

Machač, P. & Zíková, M. (2013). Redukční procesy v produkci mluvené češtiny: : robustnost fonetických rysů. In: Uličný, O. & Prošek, M. (Eds.) Studie k moderní mluvnici češtiny 5, K české fonetice a pravopisu, s. 69-86. Univerzita Palackého v Olomouci

Zíková, M. (2013). Nejčastější výslovnostní chyby v češtině mluvčích slovanských a asijských jazyků. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2012. Praha: Akropolis. 978-80-7470-027-9

Zíková, M. & Volín, J. (2012): Přízvučné a nepřízvučné ten při odkazování k vedlejším přívlastkovým větám. Naše řeč, 95, pp. 33-45

Machač, P. & Zíková, M. (2012): Stability of phonetic features in reduction processes in spontaneous Czech. In: Stevens, M. (ed.): Abstracts of the 2nd Workshop on Sound Change 2012 (PID: 11858/00-1779-0000-0006-0D9D-5), Institute of Phonetics, Ludwig-Maximilian-Universität: Munich, Germany, p. 61

Zíková, M. (2011): Duál ve slovanských jazycích. In: D. Heeg (Ed.) m*OST 2009, Slavistische Beitraege 479, pp. 24-29, Muenchen – Berlin: Verlag Otto Sagner

Zíková, M. & Skarnitzl, R. (2010): Prosodic Aspects of the Czech Demonstrative Pronoun “Ten”. In: R. Vích (Ed.), 20th Czech-German Workshop – Speech Processing, Prague, pp. 29-33, ISBN: 978-80-86269-21-4.

Úvod > Magdalena Králová Zíková