PhD Programme

General Linguistics (PhD)

Current PhD students:

commenced thesis supervisor
Roderick Clarke Dunstan 2018 English as a lingua franca Jiří Nekvapil
Tomáš Doischer 2017 The limits of language creativity Mirjam Fried
Dita Frantíková 2013 Verbal Suppletion in Indo-European Languages (Synchronic and Diachronic Perspective) Jan Bičovský
Anna Chromá 2013 Osvojování osobních zájmen a jeho vztah k teorii mysli u dětí Filip Smolík
Jakub Jehlička 2014 Gesture and eventuality: a cross-linguistic study Josef Fulka
Michal Láznička 2014 Usage-based analysis of aphasic speech Eva Lehečková
Filip Maroš 2018 The functioning o syntactical priming in the Czech language Filip Smolík
Daniel Alejandro Márquez Guzmán 2018 Effects of task complexity on L2 pragmatic moves Mirjam Fried
Helena Özörencik 2013 Legitimita jazykového managementu: Vznik a fungování jazykových akademií Jiří Nekvapil
Leonardo Pacheco Valverde 2014 Linguistics – Panini’s grammar as a Formal Grammar Reiner Lipp
Lucie Schürerová 2016 Multiúrovňová analýza staroasyrských tabulek ze sbírek B. Hrozného – se zaměřením na problematiku překladu klínopisných textů Pavel Čech
Vít Ulman 2016 Altajské jazyky jako jazykový areál Zdeněk Starý
Jan Židek 2017 Taboo concepts and their realisations in the world’s languages Jan Bičovský
Úvod > PhD Programme