Tomáš Doischer

Mgr. Tomáš Doischer

position: assistant lecturer

research foci: cognitive linguistics, (lexical) semantics, synchronic language variation

e-mail: tomas.doischer[at]ff.cuni.cz

web (EPoCC research group): Empirical Perspectives on Communication and Cognition

office hours: after appointment via email, 20 Celetná St., room 215

ORCID id: 0000-0003-1840-7055

 

Teaching


Current timetable

 

CV

University Education

od 2017 doktorské studium oboru obecná lingvistika, FF UK
2015-2017 Mgr. v oborech obecná lingvistika, filozofie, FF UK Praha
2012-2015 Bc. v oborech obecná jazykověda, filozofie, FF UK Praha

Employment

od 2017 FF UK, lektor Ústavu obecné lingvistiky

Conferences & other events organized

Organizace konference Linguistics Prague 2018 (hlavní organizátor)
Organizace konference Linguistics Prague 2017, v Praze, 27. – 29. dubna 2017 (koncepce programu, výběr přednášejících a vedoucích workshopů, hodnocení a výběr abstraktů, komunikace s účastníky, moderování sekcí (terénní výzkum a typologie) [stránky akce]
Organizace kolokvia Lingvistika Praha 2016 s tématem diachronní korpusová analýza, v Praze, 9. prosince 2016 (koncepce programu, moderování) [stránky akce]
Organizace a vedení Týnského lingvistického semináře, prostoru pro neformální diskuzi lingvistických témat (mentální lexikon, teorie konceptuálního prostoru, mirativita, exemplar-based syntax, prezentace výzkumu účastníků), 2015 a 2016

Projects

Current projects

CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362 Zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby trhu práce, člen odborného týmu

Publications

Doischer, Tomáš. Ad hoc gradation of “non-gradable” adjectives in Czech. Diplomová práce. Praha: UK. 2017. Vedoucí Mgr. Jan Křivan, Ph. D.

Doischer, Tomáš. Vznik diskurzních markerů v češtině: případová studie slova vždyť. Bakalářská práce. Praha: UK. 2015. Vedoucí Mgr. Magdalena Zíková

 

Úvod > Tomáš Doischer