Michal Láznička

Mgr. Michal Láznička

position: assistant lecturer

research foci: usage-based linguistics, combining corpus linguistic and experimental methods, variation in grammatical constructions, within-category variation, frequency effects, language in aphasia

e-mail: michal.laznicka[at]ff.cuni.cz

web (EPoCC research group): Empirical Perspectives on Communication and Cognition

office hours: MO 10.00-11.00 P419a; after prior appointment via e-mail

ORCID id: 0000-0001-8220-2121

 

CV

Education

since 2014 doctoral student, General Linguistics, Faculty of Arts, Charles University
2012-2014 Mgr.,  Czech language linguistics and Turkology, Faculty of Arts, Charles University
2009-2012 Bc., General linguistics and Turkology, Faculty of Arts, Charles University

Research stays and visits

November 2018 – June 2019: visiting doctoral researcher, Department of English Language and Linguistics, University of Birmingham

October 2015 – March 2016: visiting doctoral student, Universität Potsdam

Employment

since 2019 lecturer, Department of Linguistics, Faculty of Arts, Charles University
2015-2019 lecturer, Department of Middle Eastern Studies, Faculty of Arts, Charles University

Projects

Current projects

Progres Q10 – Jazyk v proměnách času, místa, kultury. Under PI doc. P. Čermák

Past projects

2016-2017 Příprava kurzu „Aphasia: an introduction from a linguistic perspective“. PI
2015 Tvorba předmětu „Příprava úloh pro Českou lingvistickou olympiádu“. PI
2015 Příprava korpusu afatické řeči. PI

Publications

Láznička, M. Možnosti uplatnění lingvistické teorie v afaziologii na příkladu usage-based lingvistiky. Accepted for publication in Speciální pedagogika. Preprint https://osf.io/5dhvc/

Láznička, M. Lingvistické úlohy jako prostředek poznávání lingvistické analýzy a jazykové rozmanitosti. Accepted for publication in Cizí jazyky. Preprint https://osf.io/8mbpq/

Křivan, J & Láznička, M. 2018. Diachronní korpusová analýza: slovosled českých posesivních adjektiv uvnitř nominální fráze. Studie z aplikované lingvistiky/Studies in Applied Linguistics, 9 (zvláštní číslo): 42–65.

Láznička, M. 2016. Příprava korpusu afatické češtiny. Studie z aplikované lingvistiky/Studies in Applied Linguistics, 7: 184–187.

Translations

Láznička, M. 2014. Paul Broca: Poznámky k sídlu schopnosti mluveného jazyka následované pozorováním afémie (ztráty řeči) (translation). Studie z aplikované lingvistiky/Studies in Applied Linguistics, 2: 119–135.

Invited Talks

 • April 2018: Interní seminář Ústavu Českého národního korpusu: Afaziologie a korpusová lingvistika
 • October 2016: Kruh přátel českého jazyka: Korpus afatické češtiny: příprava a možnosti užití
 • October 2015: Lingvistika Praha: organizace workshopu Jazykové poruchy z obecnělingvistické perspektivy
 • March 2015: Kruh přátel českého jazyka: Česká lingvistická olympiáda (with V. Diatka)

Conference Presentations

 • August 2019: The 15th International Cognitive Linguistics Conference, Nishinomiya: Grammatical profiling of Czech nouns: what do cases tell us about nouns’ meaning (with V. Janda)
 • May 2019: The 7th Conference of the Scandinavian Association for Language and Cognition, Aarhus: poster Grammatical profiles of Czech nouns: case and gender
 • July 2018: 4th Usage-based Linguistics Conference, Tel Aviv: Frequency effects in Czech case homonymy
 • July 2017: The 14th International Cognitive Linguistics Conference, Tartu: Case homonymy in Czech: corpus data and sentence production
 • July 2017: The 14th International Cognitive Linguistics Conference, Tartu: Cognitive biases and individual constructions: the case of Czech possessive adjectives (with J. Křivan)
 • July 2017: The 3rd Usage-based Linguistics conference, Jerusalem: poster The ordering of main and temporal adverbial clauses in Czech
 • May 2017: XII. konference – neurogenní poruchy komunikace dospělých, Brno: Korpus češtiny v afázii: vývoj a možné aplikace
 • April 2017: Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě, Praha: poster Ikoničnost a syntaktičnost ve větosledu českých časových vět
 • April 2017: 11th International Symposium on Iconicity in Language and Literature, Brighton: Iconicity and syntacticity in Czech temporal adverbial clauses
 • September 2016: Poznan Linguistic Meeting, Poznan: poster A corpus of Czech aphasic speech: development and possible applications
 • September 2016: 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Naples: Functional explanations of prenominal possessors in attributive possessive constructions: Dynamic evidence from Czech (with J. Křivan and E. Lehečková)
 • June 2016: 2nd Usage-based linguistics conference, Tel Aviv: poster Frequency-based grammatical profiles of Czech nouns (s E. Lehečkovou a V. Jandou)
 • November 2015: IV International Congress of Clinical Linguistics, Barcelona: poster Building a corpus of aphasic Czech
 • July 2015: 13th International Cognitive Linguistics Conference, Newcastle: Investigating distance iconicity in alienability marking: an artificial language learning study
 • May 2015: MiLanguage language spring school, Milan: poster Effects of tense iconicity in sentence processing
 • March 2015: 10th International Symposium on Iconicity in Language and Literature, Tübingen: Distance Iconicity in Possessive Constructions: An Artificial Language Learning Study

Summer schools

 • June 2019: Corpus Linguistics Summer School 2019, Birmingham
 • June 2019: Birmingham Statistics for Linguistics Summer School 2019, Birmingham
 • August 2017: The first summer school on statistical methods for linguistics and psychology, Potsdam
 • May 2015: MiLanguage language spring school, Milan
 • July 2012: Türkçe Yaz Okulu, Ankara – Edirne – Istanbul

Other activities

Úvod > Michal Láznička