Struktura ústavu

PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
ředitel ústavu

doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
zástupce ředitele

Zdeňka Eclerová
tajemnice a sekretářka

 

docenti

doc. Mirjam Fried[ová], Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.

odborní asistenti

Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.

lektoři

Mgr. Tomáš Doischer
Mgr. Jakub Jehlička

 

externí spolupracovníci (v ZS 2017/2018)

prof. Eva Eckert, Ph.D.
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Mgr. Michal Láznička
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D.
Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.

Úvod > Struktura ústavu