Struktura ústavu

doc. Mirjam Fried[ová], Ph.D.
ředitel ústavu

doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
zástupce ředitele

Zdeňka Eclerová
tajemnice a sekretářka

 

docenti

doc. Mirjam Fried[ová], Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.

odborní asistenti

Luca Cilibrasi, M.A., Ph.D.
Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.

lektoři

Mgr. Tomáš Doischer
Mgr. Jakub Jehlička

 

externí spolupracovníci (v LS 2017/2018)

Jan Bičovský
Tomáš Bořil
Silvie Cinková
Václav Cvrček
Eva Eckertová
Martin Havlík
Lucie Chlumská
Jan Chromý
Dominika Kováříková
Michal Křen
Eva Lehečková
Michal Láznička
David Lukeš
Jiří Milička
Alexandr Rosen
Tamah Sherman
Pavel Straňák
Jan Volín

Úvod > Struktura ústavu