Struktura ústavu

Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
ředitel ústavu

doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
zástupce ředitele

Mgr. Michal Láznička
tajemník

Mgr. Kateřina Bělehrádková
sekretářka

 

docenti

Mirjam Fried[ová], Ph.D., mimořádná profesorka Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.

odborní asistenti

Luca Cilibrasi, M.A., Ph.D.
Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Mgr. Magdalena Králová Zíková, Ph.D.

asistenti

Mgr. Michal Láznička

vědečtí pracovníci

Mgr. Jakub Jehlička, Ph.D.

postdoci

Niklas Erben-Johansson, Ph.D. (Lunds universitet)

afiliovaní členové akademické obce UK

Marjolein Poortvliet, Ph.D.

 

 

Úvod > Struktura ústavu