Struktura ústavu

Mirjam Fried[ová], Ph.D.
ředitel ústavu

doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
zástupce ředitele

Zdeňka Eclerová
tajemnice a sekretářka

 

docenti

Mirjam Fried[ová], Ph.D.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.

odborní asistenti

Luca Cilibrasi, M.A., Ph.D.
Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.

lektoři

Mgr. Tomáš Doischer
Mgr. Jakub Jehlička

 

externí spolupracovníci (v LS 2018/2019)

tba

Úvod > Struktura ústavu