Struktura ústavu

PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
ředitel ústavu

Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
zástupce ředitele

Mgr. Michal Láznička
tajemník

Mgr. Kateřina Bělehrádková
sekretářka

 

docenti

Mirjam Fried[ová], Ph.D., mimořádná profesorka Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. (garant magisterského studijního programu; předseda oborové rady)
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.

odborní asistenti

Luca Cilibrasi, M.A., Ph.D.
Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (garant bakalářského studijního programu)
PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Mgr. Magdalena Králová Zíková, Ph.D.

asistenti

Mgr. Michal Láznička

afiliovaní členové akademické obce UK

Marjolein Poortvliet, Ph.D.

 

 

Úvod > Struktura ústavu