Magisterské studium

Obecná lingvistika (nMgr.) – platí pro ročníky s nástupem nejpozději v ak. r. 2018/19

 

Obecná lingvistika (nMgr.) – od ak. r. 2019/20

 

Závěrečné práce

Témata bakalářských a diplomových prací nabízená členy ústavu najdete zde.

Nestanoví-li vedoucí práce či oponent jinak, není na Ústavu obecné lingvistiky v souladu s Pravidly pro organizaci studia na FF UK (viz zde) vyžadováno odevzdání pomocného výtisku závěrečné práce.

Úvod > Magisterské studium