Pro neoborové studenty

Základní lingvistické kurzy pro obory FF UK

 

Obecný úvod do studia podstaty jazyka jako systému, který zároveň představuje svébytnou mentální činnost sloužící ke komunikaci ve společnosti. Studenti se seznámí se základní lingvistickou terminologií v hlavních jazykovědných disciplínách a s typem problémů a otázek, které si lingvisté kladou. Také získají povědomí o základních konturách jazykové evoluce a vhled do univerzálních vlastností gramatických systémů.

Kurz je vypisován v obou semestrech. Moodle kurzu najdete zde.

Poznámka k výuce v ZS 2021:

V zimním semestru 2021 bude kurz realizován distančně prostřednictvím Moodlu. Veškeré informace k organizaci kurzu jsou dostupné v SIS, v Moodlu kurzu a prostřednictvím emailové komunikace před začátkem semestru.

Úvod > Pro neoborové studenty