Pro neoborové studenty

Základní lingvistické kurzy pro obory FF UK

 

Obecný úvod do studia podstaty jazyka jako systému, který zároveň představuje svébytnou mentální činnost sloužící ke komunikaci ve společnosti. Studenti se seznámí se základní lingvistickou terminologií v hlavních jazykovědných disciplínách a s typem problémů a otázek, které si lingvisté kladou. Také získají povědomí o základních konturách jazykové evoluce a vhled do univerzálních vlastností gramatických systémů.
Kvůli kapacitním možnostem a také v návaznosti na vypsání paralelek jednohodinového semináře ALINUVOD2 si studenti anglistiky mohou kurz zapsat pouze v letním semestru.

Předpokladem k zapsání semináře je souběžné zapsání přednášky.
Studenti v semináři získají analytické dovednosti nutné k řešení základních lingvistických problémů v hlavních jazykovědných disciplínách. Náplní semináře je především pravidelná samostatná práce s jazykovým materiálem a upevňování znalostí získaných v přednášce.
Kurz je určen bakalářským studentům anglistiky a studentům některých dalších oborů; probíhá v letním semestru v několika paralelkách. Paralelky doporučené pro anglisty jsou vedeny v angličtině.

Seminář je určen bakalářským studentům romanistiky a navazujícím magisterským studentům češtiny pro cizince. Seminář doplňuje a rozvíjí přednášku ALINUVOD1. Předpokladem k jeho zapsání je souběžné zapsání přednášky (případně její absolvování v předchozím semestru). Kurz je nabízen v zimním i letním semestru. V zimním semestru dvě paralelky, v letním semestru jedna.

 

Vstupy na moodle jednotlivých kurzů najdete na této stránce.

 

Pozn. Předměty ALINUVOD1, ALINUVOD2, ALINUVOD3 jsou zavedeny ve všech studijních plánech oborů, které tyto kurzy měly dříve vedeny pod různými označeními. Pokud studenti kurz absolvovali dříve pod původními kódy, z hlediska kontroly splnění povinnosti tohoto kurzu se nic nemění (mezi starým a novým kódem je nastavena záměnnost).

Úvod > Pro neoborové studenty