Mirjam Friedová

doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy

Konzultační hodiny
 • po domluvě emailem
Adresa

Ústav obecné lingvistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 419A

Publikace

 • Friedová M.: The adaptive nature of linguistic behavior. Linguistica Pragensia, 2022, č. • no. 32, s. • p. 5-15. ISSN 0862-8432.
 • Friedová M., Machač P.: Intonation as a cue to epistemic stance in one type of insubordinate clauses. Folia Linguistica, 2022, č. • no. 56, s. • p. 183-214. ISSN 0165-4004.
 • Machač P., Friedová M.: Fonetické redukce a vyjadřování jistotních postojů v insubordinačních strukturách. Časopis pro moderní filologii, 2021, č. • no. 103, s. • p. 7-35. ISSN 0008-7386.
 • Friedová M.: Discourse-referential patterns as a network of grammatical constructions. Constructions and Frames, 2021, č. • no. 13, s. • p. 21-54. ISSN 1876-1933.
 • Friedová M., Lipská K.: Dvě relativizační strategie v češtině: konstrukčněgramatický přístup. Naše řeč, 2020, č. • no. 103, s. • p. 35-52. ISSN 0027-8203.
 • Friedová M.: Interakční dativ v konverzační češtině. In Hoffmannová J., Homoláč J., Mrázková K.: Syntax mluvené češtiny. Praha, Academia, 2019, s. • p. 218-243. ISBN 978-80-200-2961-4.
 • Friedová M.: Jazyková změna jako výsledek užívání jazyka. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 5-10. ISSN 1804-3240.
 • Friedová M.: Construction Grammar in the service of Slavic linguistics, and vice versa. Journal of Slavic Linguistics, 2017, č. • no. 25, s. • p. 241-276. ISSN 1068-2090.
 • Altman G., Andres J., van der Auwera J., Bachmannová J., Balhar J., Bičan A., Bičanová L., Bílková J., Biskup P., Bláha O., Blaszczyk I., Bojar O., Bořil T., Bořkovcová M., Fried M. , et al.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Czechia, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. • p. ISBN 978-80-7422-480-5.
 • Friedová M.: KONSTRUKČNÍ GRAMATIKA (construction grammar, CxG). In Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 876-880. ISBN 978-80-7422-480-5.
 • Friedová M.: Irregular morphology in regular syntactic patterns : a case of constructional re-alignment. In Barddal J., Smirnova E., Sommerer L., Gildea S.: Diachronic construction grammar. Amsterdam, John Benjamins Publ., 2015, s. • p. 139-172. ISBN 978-90-272-0440-0.
 • Friedová M.: Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií. Praha, Vydavatelství FF UK, 2015. 182 s. • p. ISBN 978-80-7308-570-4.
 • Friedová M.: FROM SEMANTIC TO INTERACTIONAL DATIVE: A PRELIMINARY INVESTIGATION. In Martinková M., Janebová M., Macháček J.: Categories and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond. Olomouc, Univerzita Palackého, 2014, s. • p. 12-20. ISBN 978-80-244-4287-7.
 • Friedová M.: Principles of constructional change. In Hoffmann T., Trousdale G.: The Oxford handbook of construction grammar. Oxford, Oxford University Press, 2013, s. • p. 419-437. ISBN 978-0-19-539668-3.
 • Friedová M.: Pojem konstrukce v konstrukční gramatice. Casopis pro Moderni Filologii, 2013, č. • no. 95, s. • p. 9-27. ISSN 0008-7386.
 • Friedová M.: Nebyl věřící jako věřící: drobná sonda do jedné transpoziční kategorie ve staré češtině. In Nejedlý P., Vajdlová M.: Cesty slov. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012, s. • p. 63-74. ISBN 978-80-86496-62-7.
 • Friedová M.: Nebyl věřící jako věřící: drobná sonda do jedné transpoziční kategorie ve staré češtině. In Nejedlý P., Vajdlová M.: Cesty slov. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012, s. • p. 63-74. ISBN 978-80-86496-62-7.
 • Friedová M.: Grammatical analysis and corpus evidence. In Grammar and Corpora 3. Mannheim, Narr Verlag, 2011, s. • p. 63-86. ISBN 978-3-8233-6648-5.
 • Friedová M.: Vztažné věty s nesklonným CO. In Štícha F.: Kapitoly z české gramatiky. Praha, Academia, 2011, s. • p. 1126-1143. ISBN 978-80-200-1845-8.
 • Friedová M.: The notion of affectedness in expressing interpersonal functions. In Grygiel M., Janda L.: Slavic linguistics in a cognitive framework. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2011, s. • p. 121-143. ISBN 978-3-631-61239-2.
 • Friedová M.: Introduction: from instances of change to explanations of change. In Friedová M., Östman J., Verschueren J.: Variation and change: pragmatic perspectives. Amsterdam, John Benjamins, 2010, s. • p. 1-16. ISBN 978-90-272-0783-8.
 • Friedová M.: Constructions and frames as interpretive clues. Belgian Journal of Linguistics, 2010, č. • no. 24, s. • p. 83-102. ISSN 0774-5141.

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Úvod > Ústav > Vyučující > Mirjam Friedová