Informační zdroje

Literatura

 

Knihovna Jana Palacha
Většina dostupných obecnělingvistických knih je součástí fondu knihovny Jana Palacha (KJP), ve kterém lze vyhledávat přes CKIS – katalog knihoven FF UK. V katalogu najdete i elektronické knihy a další zajímavé knihy, které jsou uloženy v jiných jazykovědně zaměřených knihovnách FF UK.

NKP
Jako další knihovnu s řadou zajímavých titulů lze doporučit zejména Národní knihovnu.

LangSci Press – nakladatelství v režimu open access
Lingvistické nakladatelství Language Science Press je provozované přímo lingvisty. Vydávají se zde v několika řadách volně přístupné knihy, které procházejí standardním recenzním řízením. Knihy vycházejí elektronicky a je možné si je objednat za rozumné ceny i v tištěné podobě.

UK A-Ž: Discovery služba Univerzity Karlovy
Služba Discovery slouží jako vstupní brána. Lze přes ni vyhledat většinu dostupných zdrojů na UK (nejen elektronických, ale i tištěných z fondů různých knihoven UK). Po přihlášení univerzitním účtem je pak obvykle možné propracovat se k plnému textu v pdf.
Služba je plně funkční z fakultní sítě, pomocí VPN nebo po autentizaci heslem CAS. Více pod tímto odkazem.

Portál elektronických zdrojů UK
Přes portál PEZ se dostanete jak ke službě discovery, tak k jednotlivým službám (tj. konkrétním souborům zdrojů, např. Ebrary). Můžete zde také vyhledávat napříč zdroji dostupné e-knihy a e-časopisy podle názvu (viz níže portál časopisů).
Pro vzdálený přístup platí obdobné jako výše.

Portál elektronických časopisů UK
Přes Portál elektronických časopisů můžete vyhledávat přímo určité časopisy podle názvu a listovat v jejich jednotlivých ročnících.
Pro vzdálený přístup platí obdobné jako výše.

Google Scholar
K vyhledání vhodného článku nebo knihy je možné také použít Google Scholar.

 

Jazyky světa

 

 

Software

 

Úprava zvuku

  • Audacity. Základní práce se zvukovým signálem. Informace.

Fonty

  • Charis SIL (unicodový font s řadou užitečných znaků různých psacích soustav; včetně IPA). Download [zip].

Zpracování nahrávek

  • Elan. Program pro rozsáhlou anotaci na různých rovinách. Informace.[O celém projektu zde: The Language Archiving Technology portal. MPI Nijmegen. Informace.]
  • Praat. Program pro detailní fonetickou anotaci. Informace.
  • Toolbox. Program pro uspořádání a analýzu terénních dat. Informace.

Vizualizace

  • Syntax tree generator. Tvoří ze závorek stromové grafy (online). Link.

Prohledávání

  • KwicKwic. Program, který chytře prohledá různé korpusy textů. Informace.

Statistická analýza

  • R-project. Programové prostředí pro statistické výpočty a modelování. Informace.
  • KH Coder. Program pro kvantitativní analýzu textů japonštiny, angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, portugalštiny a španělštiny. Informace.

 

Weby

 

Encyklopedie, archivy, korpusy jazyků

Atlasy a archivy vlastností jazyků

Encyklopedie teoretických znalostí

Úvod > Informační zdroje