Věda a výzkum

Hlavní oblasti výzkumu

  • Metodologické otázky lingvistiky spojené s rozšiřováním horizontu lingvistického bádání za hranice tradičně vymezované jazykové struktury, vzájemné souvislosti jevů jazykových, komunikačních a sociokulturních.
  • Jazyková typologie a kroslingvistické studium gramatických konstrukcí a kategorií.
  • Kontaktová lingvistika, zvl. hierarchie přejímání v oblasti gramatiky i lexika, souvislosti mezi interlingválním kontaktem a interdialektní difuzí, areálová lingvistika.
  • Lingvistický (strukturní i sociolingvistický) terénní výzkum minoritních jazyků na území Střední Evropy, zvl. romštiny.
  • Sociolingvistická problematika, výzkum jazykových situací, multilingvismus, jazykový management (teorie jazykových problémů).
  • Pragmatická problematika včetně analýz konkrétních interakčních událostí z pohledu etnometodologie a konverzační analýzy, mediální diskurz, dialogické sítě, souvislost jazykových interakcí a sociálních/sociolingvistických struktur.
Úvod > Věda a výzkum