Uchazeč

Informace o otevíraných oborech a přijímacím řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/24

Program obecná lingvistika se akademickém roce 2023/2024 otevírá v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském programu.

  • Bakalářské sdružené studium programu Obecná lingvistika, základní přehled o programu najdete také ve vizitce zde
  • Navazující magisterské sdružené studium programu Obecná lingvistika, základní přehled o programu najdete také ve vizitce zde
  • Doktorské studium programu Obecná lingvistika

Obecné informace pro uchazeče

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Filozofické fakultě proběhne v sobotu 14. 1. 2023. Více informací k průběhu dne otevřených dveří najdete zde.

 

Dotazy k termínům přijímacích zkoušek prosíme směřujte na Oddělení přijímacího řízení FF UK

Facebooková stránka Mířím na FF UK

Úvod > Uchazeč