Uchazeč

Informace o otevíraných oborech a přijímacím řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/22

Upozorňujeme uchazeče, že vzhledem k trvající nepříznivé hygienické situaci bude formát přijímacího řízení pro náš obor mírně upraven. V současné době čekáme na schválení nových podmínek akademickým senátem FF UK (viz též zpráva zde). Jakmile k němu dojde, budou upravené podmínky publikovány. Sledujte také stránky fakulty a její sociální sítě.


Program obecná lingvistika se akademickém roce 2021/2022 otevírá v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském programu.

  • Bakalářské sdružené studium programu Obecná lingvistika, základní přehled o programu najdete také ve vizitce zde
  • Navazující magisterské sdružené studium programu Obecná lingvistika, základní přehled o programu najdete také ve vizitce zde
  • Doktorské studium programu Obecná lingvistika

Obecné informace pro uchazeče

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Filozofické fakultě proběhne v sobotu 16. 1. 2021, mimořádně se uskuteční online. Více informací k průběhu dne otevřených dveří najdete zde.

 

Dotazy k termínům přijímacích zkoušek prosíme směřujte na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK

Facebooková stránka Mířím na FF UK

Úvod > Uchazeč