Uchazeč

Informace o otevíraných oborech a přijímacím řízení

 

Obor obecná lingvistika se akademickém roce 2019/2020 otevírá v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském programu.

 

Obecné informace pro uchazeče

Dotazy k termínům přijímacích zkoušek prosíme směřujte na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK

Facebooková stránka Mířím na FF UK

Úvod > Uchazeč