Projekty


Aktuální projekty a badatelské týmy

 

Popularizační webové projekty

 

Výběr z ukončených projektů

 • English in Europe. Opportunity or Threat? The Leverhulme Trust Project, 2012–2014.
 • Jazykový atlas centrální romštiny. Projekt GA ČR, 2011–2013.
 • Inovace předmětu Lexikální sémantika. Projekt FRVŠ, 2013.
 • Na cestě k dvojjazyčné výuce předmětu sociolingvistika. Projekt FRVŠ. 2012.
 • Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor. Výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005–2011.
 • Inovace předmětu pragmatika směrem k dvojjazyčné výuce. Projekt FRVŠ. 2011.
 • LINEE – Languages in a Network of European Excellence. Výzkumný projekt typu Network of Excellence 6. rámcového programu Evropské komise, 2006–2010.
 • Přejímání a difuze gramatických struktur: česká a slovenská romština v kontaktu. Projekt GA ČR, 2008–2010.
 • DILING – Dimensions of Linguistic Otherness: Prospects of Maintenance and Revitalization of Minority Languages within the New Europe. Projekt SSA (Specific Support Action) 6. rámcového programu Evropské komise, 2006–2008.
 • Jazyk a diskurs. Projekt výzkumu a vývoje GA ČR. 2003–2007
 • Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. Presentations of Roma/Gypsies in the Central European Media after 1989. Jiří Homoláč, Kamila Karhanová, Jiří Nekvapil (eds.). Praha 2003.
 • Utváření obrazu etnických menšin v mediální a každodenní komunikaci. Projekt GA ČR č. 405/98/0390 (řešitelé Gál, Homoláč, Nekvapil), 1998–2000.
Úvod > Projekty