Magdalena Králová Zíková

Mgr. Magdalena Králová Zíková, Ph.D.

pozice: odborná asistentka

oblasti odborného zájmu: vývoj jazykového a fonologického systému, mluvená řeč, gramatikalizace

e-mail: magdalena.zikova[at]ff.cuni.cz

konzultace: po předchozí domluvě emailem

web (EPoCC research group): Empirical Perspectives on Communication and Cognition

ORCID id: orcid.org/0000-0002-8046-597X

 

Odborný životopis

VŠ vzdělání

2009–2017 Ph.D. oboru obecná lingvistika, FF UK Praha
2002–2009 Mgr. v oborech lingvistika a fonetika, český jazyk a literatura, FF UK Praha

Další vzdělání

jarní/letní/zimní školy:

2014, 12. 8.-30. 8. – Berlin, DGfS Summer School 2013 Language Development: Evolution, Change, Acquisition
2010, 1.–12. 3. – Bodø, SLDR – Winter School on Saami Language Documentation and Revitalization [stránky akce]
2009, 2010, 2011, 2012, 2014 – Dačice, Letní škola lingvistiky [stránky akce]

Zaměstnání

od 2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, asistentka Ústavu obecné lingvistiky
2010–2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, asistentka Fonetického ústavu
2009–2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, externí spolupracovník Fonetického ústavu
2009–2010 Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, odborný pracovník v oddělení jazykové kultury, jazyková poradna

Působení v zahraničí

VI. 2010 – IX. 2010 Norsko, Trondheim, Norská univerzita vědy a technologie, odborný asistent pro anotaci řečových korpusů na katedře jazyka a studia komunikace

 

Projekty

Aktuální projekty

Progres 4. Jazyk v proměnách času, místa a kultury. FF UK. Hlavní řešitel Petr Čermák.

Uzavřené projekty

Vliv faktorů skupinové variability češtiny na vnímání osobnosti mluvčího. Hlavní řešitel Jan Volín (Fonetický ústav FF, UK)
Redukované formy v češtině jako součást vývoje jazykového systému. Vnitřní grant FF UK, 2013. Hlavní řešitelka.

Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů. Projekt ESF, 2010–2013. Externí autor/lektor. Hlavní řešitel Oldřich Uličný (Univerzita Palackého, Olomouc). » stránky projektu

Publikace

Machač, P. & Zíková, M. (2015): Parallel articulation: the phonetic base and the phonological potentiality. Slovo a slovesnost, 76(1), s. 3–21.

Zíková, M. & Křivan, J. (2014): Nahrávání v terénním lingvistickém výzkumu: jak získat kvalitní záznam řeči? Studie z aplikované lingvistiky, 1/2014, s. 65–82.

Zíková, M. & Machač, P. (2014): Variability in Phonetic Realization of the Demonstrative Ten in Terms of Its Informational Relevance in the Sentence. In: Veselovská, L. & Janebová, M. (Eds.) Nominal Structures: All in Complex DPs, s. 98–109. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-4088-0 (tiskem). ISBN 978-80-244-4089-7.

Volín, J. & Zíková, M. (2013). The functions and acoustic features of a Czech structural demonstrative in informal dialogues. In: M. Lachout (Ed.) Quo vadis Fremdsprachendidaktik? pp. 197-206. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Machač, P. & Zíková, M. (2013). Redukční procesy v řeči z hlediska fonetických rysů. In: Uličný, O. & Prošek, M. (Eds.) Studie k moderní mluvnici češtiny 5, K české fonetice a pravopisu, s. 17-44. Univerzita Palackého v Olomouci

Machač, P. & Zíková, M. (2013). Redukční procesy v produkci mluvené češtiny: stabilita fonetických rysů. In: Uličný, O. & Prošek, M. (Eds.) Studie k moderní mluvnici češtiny 5, K české fonetice a pravopisu, s. 45-68. Univerzita Palackého v Olomouci

Machač, P. & Zíková, M. (2013). Redukční procesy v produkci mluvené češtiny: : robustnost fonetických rysů. In: Uličný, O. & Prošek, M. (Eds.) Studie k moderní mluvnici češtiny 5, K české fonetice a pravopisu, s. 69-86. Univerzita Palackého v Olomouci

Zíková, M. (2013). Nejčastější výslovnostní chyby v češtině mluvčích slovanských a asijských jazyků. In Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2012. Praha: Akropolis. 978-80-7470-027-9

Zíková, M. & Volín, J. (2012): Přízvučné a nepřízvučné ten při odkazování k vedlejším přívlastkovým větám. Naše řeč, 95, pp. 33-45

Machač, P. & Zíková, M. (2012): Stability of phonetic features in reduction processes in spontaneous Czech. In: Stevens, M. (ed.): Abstracts of the 2nd Workshop on Sound Change 2012 (PID: 11858/00-1779-0000-0006-0D9D-5), Institute of Phonetics, Ludwig-Maximilian-Universität: Munich, Germany, p. 61

Zíková, M. (2011): Duál ve slovanských jazycích. In: D. Heeg (Ed.) m*OST 2009, Slavistische Beitraege 479, pp. 24-29, Muenchen – Berlin: Verlag Otto Sagner

Zíková, M. & Skarnitzl, R. (2010): Prosodic Aspects of the Czech Demonstrative Pronoun „Ten“. In: R. Vích (Ed.), 20th Czech-German Workshop – Speech Processing, Prague, pp. 29-33, ISBN: 978-80-86269-21-4.

Úvod > Magdalena Králová Zíková