O ústavu

Ústav vznikl v roce 1993 jako jeden z pokračovatelů katedry lingvistiky a fonetiky pod názvem Ústav lingvistiky a ugrofinistiky, od 1. října 2012 se jmenuje Ústav obecné lingvistiky.

Ve svém oborovém působení navazuje na dlouhou tradici obecné jazykovědy na FF UK.

Od roku 1990/91 bylo na FF UK otevřeno magisterské studium lingvistiky a fonetiky, které Ústav od roku 1993 zajišťoval společně s Fonetickým ústavem. Vedle toho samostatně zajišťoval výuku finštiny, maďarštiny, albánštiny a arménštiny.

Aktuálně je na LINGu možné studovat bakalářskou, navazující magisterskou a doktorskou obecnou lingvistiku (jazykovědu).
Vědecký záběr LINGu zahrnuje témata metodologická, sociolingvistická, pragmatická a typologická. Více na této stránce.

Prvním ředitelem Ústavu byl doc. Pavel Novák (1993-2000), na kterého v roce 2000 navázal doc. Zdeněk Starý. Od září 2011 do roku 2014 byla ředitelkou Mirjam Fried. Mezi lety 2014-2018 byl ředitelem Pavel Machač. Od roku 2018 LING vedla opět Mirjam Fried, na jejíž pozici nastoupil k 1. 1. 2020 Viktor Elšík. K personálnímu obsazení a struktuře více na této stránce.

Ke koncepci rozvoje pracoviště zde.

Úvod > O ústavu