Doporučený postup studia

Skupina předmetů 1. ročník 2. ročník 3. ročník
I. semestr II. semestr III. semestr IV. semestr V. semestr VI. semestr
Povinné Cizí jazyk (přípravný kurs) Cizí jazyk (přípravný kurs) Cizí jazyk (přípravný kurs) (Tělesná výchova) Pragmatika Sociolingvistika
Filozofie Filozofie (Tělesná výchova) Syntax and semantics Bakalářský seminář
Jazyk a kogice Úvod do lingvistické analýzy Morfologie Historická lingvistika Grammaticalization
Základy fonetiky a fonologie Jazyky světa Lexikální sémantika
Metody lingvistického výzkumu
Úvod do práce s jazykovými korpusy
PVP1 výběr z předmětů výběr z předmětů (celkem 15 kr. za celé studium)
PVP2 vybraný doplňkový jazyk (3 kr.)
Volitelné kredity  v rámci UK výběr z předmětů (9 kr.)
Kredity celkem 30 celkem 30 celkem 30

 

Úvod > Doporučený postup studia