Doporučený postup studia

Skupina předmetů 1. ročník 2. ročník 3. ročník
I. semestr II. semestr III. semestr IV. semestr V. semestr VI. semestr
Povinné Cizí jazyk (přípravný kurs) Cizí jazyk (přípravný kurs) Cizí jazyk (přípravný kurs) (Tělesná výchova) Pragmatika Sociolingvistika**
Úvod do filosofie Úvod do filosofie (Tělesná výchova) Syntax a sémantika* Bakalářský seminář II***
Jazyk a kogice Úvod do lingvistické analýzy Morfologie Historická lingvistika
Základy fonetiky a fonologie Jazyky světa Lexikální sémantika Bakalářský seminář I***
Metody lingvistického výzkumu
PVP1 Korpusová lingvistika – úvod
PVP2 výběr z předmětů výběr z předmětů (celkem 15 kr. za celé studium)
PVP3 vybraný doplňkový jazyk (3 kr.)
Volitelné kredity  v rámci UK výběr z předmětů (9 kr.)
Kredity celkem 30 celkem 30 celkem 30

 

* Syntax a sémantika je realizována v LS 2016/2017 společně pro třetí a druhý ročník.
** Sociolingvistika bude realizována až v LS 2017/2018 společně pro třetí a druhý ročník.
*** Bakalářský seminář I je od LS 2015/2016 realizován v letním semestru a je určen studentům ve druhém ročníku jako praktická příprava tématu bakalářské práce. Bakalářský seminář II je od ZS 2016/2017 realizován v zimním semestru třetího ročníku studia.

Úvod > Doporučený postup studia