Studium v zahraničí

Program Erasmus+

Konkrétní informace o programu Erasmus+ jsou zveřejňovány pomocí elektronické nástěnky.
Kontaktní osoba na LING: Mgr. Kateřina Bělehrádková
Základní informace o programu Erasmus+ naleznete na fakultních stránkách (zde)

Videomanuál pro studenty FF UK vyjíždějící na studijní pobyt Erasmus+ v akademickém roce 2020/21.

 

Aktuálně platné smlouvy se zahraničními institucemi (výjezd za LING):

  • Heinrich Heine University Düsseldorf: 2 místa na 5 měsíců (pro studenty Bc, NMgr.)[1]
  • Universida Complutense de Madrid: 2 místa (1 místo) na 5 měsíců (10 měsíců) (pro studenty Bc)[2]

[1] Požadována němčina na úrovni B1 a angličtina na úrovni B2.
[2] Požadována španělština na úrovni C1 (SIELE, DELE).

Výjezd na jiné univerzity je možný po dohodě s katedrami, které mají s danými institucemi uzavřenou smlouvu.

  • Informace o dalších aktuálních možnostech studia v zahraničí naleznete na fakultních stránkách (zde).

 

Úvod > Studium v zahraničí