Bakalářské studium

Obecná lingvistika 2013+ (Bc.)

Informace o bakalářském studiu lingvistiky pro studenty, kteří začali studovat v roce 2013 a později

Cílem bakalářského studia obecné lingvistiky je poskytnout studentům solidní základní metodologicko-teoretickou průpravu ve všech hlavních aspektech lingvistické analýzy a dát jim nástroje k budování široce přenosné lingvistické odbornosti.

Úvod > Bakalářské studium