Bakalářské studium

Obecná lingvistika 2013+ (Bc.)

Informace o bakalářském studiu lingvistiky pro studenty, kteří začali studovat v roce 2013 a později

Cílem bakalářského studia obecné lingvistiky je poskytnout studentům solidní základní metodologicko-teoretickou průpravu ve všech hlavních aspektech lingvistické analýzy a dát jim nástroje k budování široce přenosné lingvistické odbornosti.

 

Obecná lingvistika od ak. r. 2019/2020 (Bc.)

 

Závěrečné práce

Témata bakalářských a diplomových prací nabízená členy ústavu najdete zde.

Nestanoví-li vedoucí práce či oponent jinak, není na Ústavu obecné lingvistiky v souladu s Pravidly pro organizaci studia na FF UK (viz zde) vyžadováno odevzdání pomocného výtisku závěrečné práce.

Úvod > Bakalářské studium