Stipendia na studentské krátkodobé pobyty v zahraničí + finanční podpora organizace letních škol

Rádi bychom Vás informovali o nové aktivitě ze strany RUK – Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově, v rámci níž je možné žádat o podporu organizace letních škol uskutečňovaných fakultami, dalšími součástmi či studentskými spolky a o podporu zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (letní školy, studentské konference a jednání, která se vztahují k internacionalizaci aktivit školy). Žádosti v akademickém roce 2017-2018 lze podávat od 1. 3. – 31. 3. 2018. Veškeré podrobnosti včetně formulářů naleznete zde.

 

Úvod > Aktuality > Stipendia na studentské krátkodobé pobyty v zahraničí + finanční podpora organizace letních škol