MZV ČR hledá zájemce o prestižní kariéru v české zahraniční službě

Ministerstvo zahraničních věci ČR hledá motivované zájemce o prestižní kariéru v české zahraniční službě. Úspěšní kandidáti projdou vzdělávacím programem na Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí ČR a na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Nabízíme zaměstnání s možností práce nejen v Praze, ale také na více než stovce zastupitelských úřadů na pěti kontinentech, na mezinárodních jednáních či na projektech v rozvojových zemích. Konečný termín pro odevzdání přihlášek do výběrového řízení je 30. září 2019.

Přihláška musí obsahovat

vyplněnou žádost o přijetí do služebního poměru (tj. včetně čestných prohlášení)

certifikáty (dokumenty) prokazující znalost angličtiny na úrovni C1 a rovněž druhého jazyka na úrovni B2 (kromě slovenštiny)

VŠ diplom

strukturovaný profesní životopis včetně fotografie

motivační dopis

Přesný způsob podání přihlášky, popis předpokladů a požadavků a kontakty.

odbor vzdělávání a Diplomatické akademie
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Rytířská 31
110 00,  Praha 1
tel:  224 186 252
www.mzv.cz

Diplomatic Academy and Training Department

Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Rytířská 31
110 00,  Prague 1
tel:  +420 224 186 252
www.mzv.cz

Úvod > Aktuality > MZV ČR hledá zájemce o prestižní kariéru v české zahraniční službě