40. ročník studentského workshopu Žďárek

Organizační tým Vás zve na jubilejní 40. studentský workshop Žďárek, který se tentokrát koná již na podzim, a to ve dnech 1.–3. listopadu 2019 v Kostelci nad Černými lesy.

Vítáme zejména studenty bakalářského a magisterského studia z různých oborů, kteří mají chuť prezentovat své lingvistické i literárněvědné práce – magisterské, bakalářské, seminární práce nebo i vlastní výzkum, a kteří chtějí sdílet své odborné nápady a názory. Prostor Žďárku je otevřen i těm, kteří dosud nemají s prezentací své práce před kolegy zkušenosti.

Preferujeme účastníky s referáty, zájemci bez příspěvků budou pouze doplňovat kapacitu Žďárku (u přihlášených bez příspěvků rozhoduje termín přihlášení). Přednost mají ti zájemci, kteří se chtějí účastnit celého workshopu.

Přihlašování bude ukončeno 20. října 2019, případně dříve, naplní-li se kapacita Žďárku. Veškeré informace a odkaz na přihlašovací formulář naleznete zde: https://ucjtk.ff.cuni.cz/studium/studentsky-workshop-zdarek/. Dotazy můžete směřovat na e-mail vinson@seznam.cz.

Úvod > Aktuality > 40. ročník studentského workshopu Žďárek