11. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty STUDENT A VĚDA: Lingvistika

O SOUTĚŽI

Student a věda je soutěž pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů všech lingvistických a filologických oborů a ostatních humanitních oborů, jejichž oblast zkoumání s lingvistikou souvisí (filozofie, psychologie, sociologie, historie, mediálních studia apod.).

Úkolem každého přihlášeného studenta je A) předem předložit ukázku své práce v rozsahu maximálně 15 normostran a B) v den konání soutěže předloženou práci v rámci 15 minut ústně odprezentovat. Soutěžní práce se musí týkat jazyka či jazykovědy, dále však nejsou nijak tematicky vymezeny. K dispozici je vždy projektor, takže prezentace či jiný podpůrný materiál ústního projevu je vítán. Po každé prezentaci následuje diskuse.

Příspěvky hodnotí porota složená ze zástupců jednotlivých filozofických/pedagogických fakult a Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Příspěvky, které zvítězí v celostátním kole soutěže, jsou publikovány v recenzovaném sborníku.

CELOSTÁTNÍ KOLO

  • Celostátní kolo soutěže proběhne 16. května 2022.
  • Zúčastnit se ho mohou vítězové místních fakultních kol nebo studenti doporučení vedoucími kateder.
  • Pro účast v soutěži je potřeba vyplnit registrační formulář. Studenti, kteří se do soutěže hlásí na základě doporučení vedoucího katedry, k registračnímu formuláři dokládají také písemnou verzi doporučení (forma není určena).

REGISTRACE DO CELOSTÁTNÍHO KOLA SOUTĚŽE

→ Registrační formulář ke stažení zde ←

  • Registrační formuláře i doporučení odevzdávejte elektronicky na e-mail studentaveda.upol@seznam.cz do 9. května 2022.
  • Na e-mail studentaveda.upol@seznam.cz zasílejte také soutěžní práce. Mezní termín odevzdání příspěvků je 10. května 2022.
  • Při e-mailové komunikaci uvádějte předmět ve tvaru STUDENT A VĚDA – Jméno a příjmení, zasílající instituce.
Úvod > Aktuality > 11. ročník celostátní soutěže pro pregraduální studenty STUDENT A VĚDA: Lingvistika