Fakultní kolo soutěže Student a věda – lingvistika

Do soutěže se mohou přihlásit studující bakalářských a magisterských studijních programů FF UK. Soutěžní práce, jimiž jsou lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky, nejsou tematicky omezeny. Jazykem příspěvků je čeština, případně slovenština nebo angličtina, ústní prezentace probíhá česky nebo slovensky. Přihlašovat se můžete do 19. dubna 2024 do 20:00.

Fakultní kolo se uskuteční pod záštitou děkanky FF UK dr. Evy Lehečkové ve středu 24. 4. 2024 v 16:00 v místnosti 300.

Porota soutěže hodnotí písemnou verzi, ústní prezentaci a odpovědi v diskuzi. První místo bude odměněno částkou 5 000 Kč, druhé 3 000 Kč, třetí 2 000 Kč, ocenění studenti postupují do celostátního kola, které se uskuteční 6. května 2024 na FF UP Olomouci.

Více informací naleznete na webových stránkách studentveda.ff.cuni.cz

Úvod > Aktuality > Fakultní kolo soutěže Student a věda – lingvistika