Zoltán Kövecses: Issues in the Diachronic Study of Metaphors

Centrum pro studium středověku FF UK zve na přednášku v rámci cyklu Medieval Conflicts and Contrasts: Metaphorsve středu 31. 10. vystoupí Zoltán Kövecses z Univerzity Loránda Eötvöse v Budapešti s příspěvkem Issues in diachronic study of metaphors. Místo: m. č. 104; čas: 17:30 až 19:00.

Úvod > Aktuality > Zoltán Kövecses: Issues in the Diachronic Study of Metaphors